Daghøjskolen rækker hånden ud til de svageste

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Nora Hornstrup er udpeget af byrådet til bestyrelsen for Daghøjskolen, og i slutningen af januar blev hun formand for en skole, som 7-800 borgere har kontakt med i løbet af et år. Hun er interesseret i at følge skolens aktiviteter løbende.

Hver dag kommer 80-100 kursister på Daghøjskoleni Østergade i Thisted THISTED: For fem år siden var Daghøjskolen i Thisted ved at lukke, fordi der kun var tre kursister tilbage på forløbet ”Kvalitet i livet”. Så fik daghøjskolen en ny aftale med Thisted Kommune, og i dag er skolens aktiviteter vidt forgrenede i forhold til at skabe udviklingsmuligheder for personer, der sidder fast i ledighed, sygdom og sociale problemer. Byrådsmedlem Nora Hornstrup (V) er formand for Daghøjskolen. - Det er et hjørne af samfundslivet, jeg gerne vil følge. Jeg kan lide den måde, skolen tager sig af den gruppe, der behøver en håndsrækning for at kunne klare sig. Dem, der skal have nogle værktøjer til at håndtere livet og få noget meningsfyldt ud af den, siger Nora Hornstrup. De senere år er lovgivningen blevet skærpet, så der ikke længere er nogen, der får lov til at gå hjemme alene på kontanthjælp - eller miste modet på grund af længerevarende sygdom. Daghøjskolen har kurser for sygedagpengemodtagere og for personer, der er visiteret til fleksjob. Så er der et ultrakort kursusforløb for kontanthjælpsmodtagere, der ikke har andre problemer end ledighed. Og endelig er der fortsat behov for kursusforløbet ”Kvalitet i livet” - for mennesker, der har andre problemer end ledighed at slås med (undtaget misbrug). Nora Hornstrup citerer sangere Peter A.G. for strofen: ”Der er nogle, der er så ensomme, at ingen ved det”. Netværk Lise Ørbæk Knudsen, leder af Daghøjskolen, supplerer: - For mange af vore svageste kursister er vi deres netværk. Og vi kærer os rent faktisk om dem. Kunsten er at arbejde rent fagligt med deres problemer. Og vi er meget bevidste om ikke at være omklamrende. De ti ansatte på Daghøjskolen har forskellig faglig uddannelse - lige fra sygeplejerske til jurist og pædagog. Desuden har de alle en form for voksenvejlederuddannelse. Et af de helt nye tilbud, der er i støbeskeen på daghøjskolen, er Café Plus - et tilbud om træning, kostvejledning og socialfaglig vejledning - for personer med risiko for livsstilssygdomme som følge af betydelig overvægt (BMI over 30). Daghøjskolen har løbende optag af nye kursister, idet nye modtages hver mandag. Der udarbejdes individuelle mål for hver enkelt kursist - ud fra det overordnede formål: At tilbyde aktiviteter og undervisning med folkeoplysende og beskæftigelsesfremmende sigte, hvilket gøres ved at styrke deltagernes ressourcer og personlige udvikling. Daghøjskolen i Thisted bygger på højskoletanken, hvor grundstenene er ligeværd og oplysning. I løbet af et år registrerer Daghøjskolen i Thisted mellem 700 og 800 cpr. numre. @Byli.9.special.bund:Af Lone Lærke Krog lone.laerke.krog@nordjyske.dk