Daghøjskolens dage er tæt på talte

Socialudvalget vil ikke garantere daghøjskolen et økonomisk grundlag på 1.2 million kr.

HOBRO:Hobro har i 21 år haft en daghøjskole, men nu truer sorte skyer for alvor daghøjskolens fremtid. Socialudvalget behandlede på sit sidste møde en henvendelse fra daghøjskolens bestyrelse, hvori bestyrelsen beder kommunen om hjælp til at finde et økonomisk grundlag for skolen på 1.2 millioner kroner. Hvis ikke dette lykkedes inden udgangen af juni måned, har bestyrelsen truffet beslutning om at lukke daghøjskolen og samtlige aktiviteter. Og efter socialudvalgets møde er det i hvert fald ikke lykkedes at opfylde daghøjskolens ønske. - Vi har drøftet sagen, og socialudvalget mener ikke, at det er driften vi skal tage ansvaret for. Vi skal tage stilling til konkrete projekter, som kan løses i samarbejde med daghøjskolen, siger formanden for socialudvalget, Hans Poulsen (S). Kun 500.000 kroner Socialforvaltningen havde kun et enkelt konkret bud på et projekt, som kunne laves i samarbejde med daghøjskolen - nemlig et projekt for deltagere af Formiddagscaféen. Det vil garantere daghøjskolen et økonomisk grundlag på 500.000 kroner. Det projekt sagde medlemmerne af Venstre og Socialdemokratiet i Socialudvalget ja til, hvor Svend Nielsen fra Hobrolisten stemte imod. Han ønskede Formiddagscaféen forankret andetsteds. Men ifølge skrivelsen fra daghøjskolens bestyrelsen, så er et økonomisk grundlag på 500.000 kroner ikke nok, og derfor truer en lukning for skolen i Christiansgade. Formanden beklager En sådan beslutning beklager socialudvalgsformanden meget: - Jeg så gerne, at daghøjskolen havde overlevet. Men det er der ikke politisk vilje til i byrådet. De har på daghøjskolen et kendskab til de borgere, som har det svært, og hvis daghøjskolen lukker nu, så må vi konstatere, at vi står uden deres kompetencer, sagde Hans Poulsen. Det har ikke været muligt at træffe formanden for daghøjskolens bestyrelse, Tove Drensgaard eller næstformand Hanne Skåning for en kommentar til socialudvalgets beslutning, da de begge er på ferie ligenu. Lars Hedelund er også medlem af bestyrelsen, og han har følgende kommentar. - Hvis vi ikke får opgaver nok, så må vi nok lukke. Men vi sonderer terrænet lige nu, og Hobro har mange borgere, hvor et daghøjskoleophold var på sin plads for at få hjælp til at komme videre med tilværelsen, siger Lars Hedelund. Problemerne med samarbejdet mellem Hobro Daghøjskole og Hobro kommune opstod i foråret, da kommunen opsagde sin samarbejdsaftale med daghøjskolen om projekt Børn og Beskæftigelse. Fra kommunens side blev daghøjskolen kritiseret for, at der var for meget socialt samvær i projektet, og for lidt af det, der kunne ruste deltagerne til at få job. - Det er tragisk at projektet stoppede på grund af nogle misforståelser, og det er dybt ulykkeligt, at konsekvensern nu bliver, at daghøjskolen er lukningstruet, siger Lars Hedelund. Kursister på lejrskole Lene Høgh, der er daglig leder af Hobro Daghøjskole, kan fortælle, at hun lige før weekenden fik brev fra socialforvaltningen med socialudvalgets beslutning om kun at ville give økonomisk garanti for projekter til 500.000 kroner og ikke for 1.2 million kroner, som bestyrelsen mener er nødvendig, for at skolen kan køre videre. - Og vi kunne så sende holdet fra projekt Børn og Beskæftigelse hjem med den besked. De ved ikke, hvad de skal nu, men vi har dog fået lov til at fastholde vores invitation om lejrskole for dem i juli måned, og det har socialforvaltningen også givet dem lov til at deltage i, fortælle Lene Høgh, som ikke har yderligere kommentarer til socialudvalgets beslutning. Daghøjskolens bestyrelse holder møde 29. juni, hvor det formentlig endelig besluttes om dagen derpå - juni måneds sidste dag - også bliver Hobro Daghøjskoles sidste dag.