Daghøjskolerne under lup

Kommunen overtog i sommers det økonomiske og pædagogiske tilsyn - i de kommende måneder klarlægges områdets fremtidige skæbne

AALBORG:Tidligere hørte ansvaret for daghøjskolerne ind under Undervisningsministeriet. Men i forbindelse med en række ændringer i folkeoplysningsloven overtog kommunerne pr. 1. juli 2002 tilskuds- og tilsynsmyndigheden med daghøjskolerne. I Aalborg Kommune er det derfor skole- og kulturforvaltningen, der har det økonomiske og pædagogiske tilsyn med kommunens fire daghøjskoler. Tidligere var det sådan, at kommunen kun var forpligtet til at betale et centralt fastsat grundbeløb til en daghøjskole. Det lød i 2002 på 372.000 kroner. Derudover modtog daghøjskolerne tilskud fra staten efter taxameterprincippet. Men efter en overgangsordning i 2003 skal Aalborg Kommune selv stå for den samlede finansiering af kommunens daghøjskoler i 2004. Det giver anledning til overvejelser om, hvad kommunen vil med daghøjskolerne, hvordan strukturen skal være, hvor mange penge de skal have - og ikke mindst hvordan man skal holde øje med, om daghøjskolerne gør det godt nok. Den diskussion bliver et punkt på dagsordenen på et af de nærmeste skole- og kulturudvalgsmøder. Medlem af skole- og kulturudvalget, Inge Ibsen Fomcenco (Kr.F) fortæller, at det nu er op til udvalget at få klarlagt, hvordan det varetager ansvaret med det pædagogiske tilsyn. - Det er vores ansvar løbende at evaluere daghøjskolerne, fastslår Inge Ibsen Fomcenco, der forsikrer, at da kommunen næste år står for den samlede finansiering af daghøjskolerne er der ingen tvivl om at kommunen vil tage den pligt meget alvorligt. - Vi er nødt til at se på - når bloktilskuddet bliver taget - hvad det så er, vi bruger vores penge til, siger hun. Personligt kan Inge Ibsen Fomenco se mange fordele ved små daghøjskoler som for eksempel Sind Daghøjskole og Daghøjskolen Fokus, men hun vil ikke lægge skjul på, at de kræver forholdsvis mange ressourcer i administration og drift. Derfor kan Inge Ibsen Fomenco ikke afvise sammenlægninger af højskoler i fremtiden. Det er noget af det skole- og kulturudvalget skal se nærmere på, ligesom det skal undersøges, hvor mange penge kommunen i fremtiden egentligt vil bruge på området - og om støtteformen i fremtiden skal ændres fra at være en rammefinanisiering til i stedet at støtte udvalgte aktiviteter på daghøjskolerne. Skole- og kulturudvalget tilstræber at træffe endelig beslutning om disse spørgsmål i løbet af dette års første kvartal. Selv om mange spørgsmål altså i øjeblikket blafrer i vinden, ser leder af Daghøjskolen Fokus, Leif Mortensen, med fortrøstning på fremtiden. Han er overbevist om, at daghøjskolerne har en berettigelse, og han mener, at debatten har tvunget skolerne til at tænke i nye og mere erhversrettede baner. - Nød lærer nøgen kvinde at spinde, siger Leif Mortensen, der nævner tæt kontakt med virksomheder og praktik som vigtige elementer i fremtidens daghøjskoler. - Vi er nødt til at sørge for tilbud, der matcher potentielle kursister, fastslår Leif Mortensen.