Daginstitutioner og skoler ud i sparespillet

24 stillinger kan spares ved at nedsætte antallet af undervisningstimer i folkeskolerne - Landsbyskoler måske også i fare

Børne- og ungdomsudvalget vil ikke tage stilling til, hvordan der kan spares 14 millioner kroner 2012 og 28 millioner kroner i 2013 på dagtilbud til de 0-6 årige, på undervisning af de 6-16 årige, på fritids- og klubtilbud, på anbringelser af børn og unge eller på noget som helst andet, der hører til i udvalgets regi. Samme holdning har udvalget til, at det skal spare 22 millioner allerede i år. Sagen sendes til byrådet, hedder det. Så det samlede byråd må forholde sig til de forslag, der findes i et stort sparekatalog, som direktionen har skrevet. Frederikshavn Kommune kan vælge at nedsætte antallet af undervisningstimer i folkeskolerne og nøjes minimumstimetallet. Derved vil der kunne spares 24 stillinger i næste skoleår. Når minimumstimetallet er slået fulgt igennem i 2013 vil det betyde en besparelse på cirka 10 millioner kroner. Bæredygtige landsbyskoler hedder et andet konkret spareforslag. Nogle steder vil det i praksis betyde lukning af landsbyskoler. Det skal understreges, at ingen af forslagene er vedtaget.