Børnepasning

- Daginstitutioner skal gå fra jeg til vi

Daginstitutionerne får den samme pose penge, men ny struktur giver forskydninger, erkender chef.

Afdelingschef for børne- og familieafdelingen i Aalborg Kommune, Hans Christian Mariegaard, peger på, at man med den nye ledelsesstruktur går fra 151 enkeltbudgetter til 22 store budgetter i dagtilbudsområderne, og at det giver forskydninger på de enkelte daginstitutioner. - Hele finansieringen af det her er foregået inden for den pose penge, som man havde i 2010, og det er den samme pose penge, vi har i 2011. Vi har undgået be-skæringer, men det har gi-vet forskydninger, det vil jeg gerne medgive, siger Hans Christian Mariegaard. BUPL kritiserer, at kommunen nu i forbindelse med den nye struktur tager timer fra daginstitutionernes normering til administration, når kommunen ikke tidligere har givet timer til nye administrative opgaver i daginstitutionerne. - Det kan man selvfølgelig nok sige, men vi siger, at det kan godt ske, at de 151 føler som om, at der tages noget fra dem, men her er vi nødt til se på de nye fællesskaber. Og hvis man gør det, så bliver der altså ikke taget noget, siger Hans Christian Mariegaard. I stedet for at tænke på den enkelte daginstitution skal rundkredsen nu udvides i de 22 dagtilbudsområder der hver har mellem fem og otte daginstitutioner. - Det er en øvelse, der går ud på, at vi skal gå fra jeg til vi, og det vil give nogle forskydninger. Hvis man ser de 22 dagtilbudsområder under ét, så har de samme budget, men fordelingen kan være anderledes. Fra kommunens side handler det om, at de ansatte kan få mere tid til børnene. - Hele øvelsen er gået ud på at ansætte de rigtige personer til de rigtige arbejdsopgaver sådan, at vi forhåbentlig kan rationalisere, så det er nogen, der er uddannet til bogholderi, der varetager det. I dag har nogle institutioner delt en økonomimedarbejder eller trukket på en medarbejder centralt. Nu samler man de administrative medarbejdere i de fire områdecentre, som daginstitutionerne, så kan trække på. Selvbestemmelse Udadtil kan det se ud som om, at der bliver mindre frihed til den enkelte daginstitution til eksempelvis at beslutte, hvad budgettet skal bruges til, men sådan ser afdelingschefen ikke på det. Den enkelte forældrebestyrelse skal ikke nødvendigvis altid have velsignelse af områdebestyrelsen, som der nu skal nedsættes 22 af. - Nej det lægger vi ikke op til. Vi lægger op til, at dagtilbudsbestyrelsen fastsætter nogle principper bl.a. om, hvor stor en ramme, der vandrer nedad i den enkelte institution, så der er nogle frihedsgrader i den enkelte forældrebestyrelse. Inklusion Det er også meningen, at den nye lederstruktur skal ruste daginstitutionerne til i højere grad at arbejde med inklusion af børn, der i dag har et andet tilbud. Budgetterne vil være det samme, men det er meningen, at der skal satses på efteruddannelse af medarbejderne i daginstitutionerne på normalområdet. Målet på lang sigt er at kunne få økonomien til at holde på området samlet set. Bestyrelser snart på plads De nye bestyrelser for de 22 dagtilbudsområder skal være på plads inden udgangen af februar med mulighed for dispensation. - Det er ikke værre end, at hvis man nogen steder er meget presset, så kan man bede om at få det udsat. Men vi har sagt, at hvis man kan få det på plads, så vil vi gerne have det i februar, for vi vil gerne have det til at virke.