Børnepasning

Daginstitutioner

[ I Frederikshavn Kommune er der 44 daginstitutioner. [ Ni af dem er selvejende, og der er en puljeinstitution. [ I øjeblikket er der ingen vuggestuer i den gamle Sæby Kommune. [ Arbejdsgruppen foreslår, at forvaltningen laver et konkret forslag til områdeinddeling. [ Politikerne skal tage stilling til dette forslag i løbet af efteråret. [ Herefter er det meningen, at forslaget skal i høring. [ Alt dette drøfter børne- og ungdomsudvalget på torsdag.