Hjørring

Dagligstue skal holde flyttedag

Aktivitet flytter 1. oktober

HJØRRING: Brugerne af det såkaldte Dagligstuen vil få bedre forhold, fordi socialudvalget har besluttet at flytte deres aktiviteter fra Forsamlingsbygningen i Østergade 9 til det nye Vellingshøj Center. Dagligstuen er et visiteret dagcenterlignende tilbud, som benyttes af fysisk og psykisk svage ældre, som ikke kan benytte aktivitetscentrets øvrige tilbud. Daglistuen, som dagligt bruges af mellem seks og otte brugere, har hidtil haft hjemme i Østergade, men da det her fra sensommeren er blevet slået sammen med De Frivilliges Hus, har man ønsket at skabe et sted med tilbud for de friske ældre og de frivillige grupper. Aktivitetsdelen af Vellingshøj Centret er endnu ikke begyndt for fuld kraft. Det sker 1. oktober, og samtidigt vil man så flytte Dagligstuen, så den kan blive integreret med det øvrige aktivitetscenter. Rent organisatorisk vil Dagligstuen kommer under Fynsgade-området, da det er lederen herfra, Grethe Bay, der er lede af Vellingshøj Centrets aktivitetsdel. Personalemæssigt vil en 30 timers medarbejder sammen med en person i jobtilbud følge med, når Dagligstuen flytter. Der er godt nok afsat to gange en 30 timers stilling, men den ene er ledig og genbesættes ikke i øjeblikket. jb