Børnepasning

Dagpleje eller vuggestue?

Vuggestue eller dagpleje?

Årsagen er, at Hjørring kommune har sendt spørgeskema ud til en række forældre i seks lokalområder, hvor der er børnehave i forvejen. Da kommunen mener, at en institution kun er faglig og økonomisk bæredygtig med minimum 40 børn - men helst 60 - så er kongstanken at børnehaverne i de seks lokalområder får det nødvendige vokseværk med en tilknyttet vuggestuegruppe bestående af minimum 12 børn. - At vi overvejer etablering af vuggestuer skyldes udelukkende, at vi vil gøre de lokale institutioner mere bæredygtige, fastslår dagtilbudschefen i Hjørring Kommune, Laila Vang. Det er altså ikke pædagogiske overvejelser om dagpleje contra vuggestue, der ligger bag overvejelserne, men ender kommunen med at etablere seks vuggestuegrupper, så rammer det dagplejen. - Men der kan jo godt blive ansat en dagplejer i en vuggestue, påpeger dagtilbudschefen. Det er dog næppe nok til at opsuge de dagplejere, der eventuelt mister jobbet; Hjørring Kommune giver en økonomisk tildeling til institutionerne, der svarer til, at to tredjedele af personaler er uddannede pædagoger. Mens det endnu er uvist, hvad forældrene svarer - og hvad politikerne beslutter på baggrund af svarene - så synes der med sikkerhed at være et vuggestue-tilbud på vej i Skallerup, selv om forældrene her godt nok også er blevet bedt om at deltage i undersøgelsen. Det skyldes, at antallet af børn i området er ret stort. Derimod er situationen uklar i de fem, andre lokale områder. Etableringen af vuggestuegrupper vil i øvrigt medføre, at udgiften pr. barn årligt ryger 15.000 kroner i vejret, da vuggestue er dyrere end dagpleje. Ligesom forældrebestyrelserne ved daginstitutionerne, så høres også dagplejens forældrebestyrelse i forbindelse med høringsforslaget om den nye dagtilbudsstruktur. Spørgeskemaundersøgelsen skal kommunen gerne have retur mandag.