Børnepasning

Dagpleje for sårbare børn

Thisted Byråd vil gøre et forsøg med stordagpleje til en permanent ordning THISTED: For halvandet år siden etablerede Thisted Kommune en stordagpleje, hvor to dagplejere blev ansat til at passe tilsammen otte børn i FDF-huset ved Rolighedsskolen i Thisted. Forsøget kom i stand, fordi en knap et-årig pige havde en meget sjældent forekommende immunforsvarsdefekt, der gjorde, at hun ikke kunne passes sammen med mange børn og heller ikke kunne bruge offentlig transport på grund af risiko for luftvejsinfektioner. Det ville være acceptabelt, at pigen blev placeret i en almindelig dagpleje sammen med to-tre andre børn, men det ville til gengæld betude, at de andre børn hos dagplejeren aldrig kunne deltage i fællesarrangementer som legestue og andet. Derfor blev det besluttet at ansætte to dagplejere udenfor eget hjem til pasning af maksimalt otte børn. Senere er der kommet tre nye børn til med særlige behov. Det drejer sig om et døvt barn, et barn med krampeanfald på grund af en hjernecyste og et barn med hjerteproblemer. Evaluering af forsøget viser, at det fungerer rigtig godt, der er roser fra forældrene, det pædagogiske miljø beskrives som inspirerende og igangsættende for børnenes fantasi, og der hersker en varm og imødekommende stemning. - Det er lykkedes at skabe et miljø, hvor også de ikke støttekrævende børn profiterer af det faglige miljø. Nu ønsker børne-, familie- og kulturudvalget at gøre stordagplejen til et permanent tilbud med tre ansatte og maksimalt ti børn. Formanden for udvalget, Preben Dahlgaard (R): - Som udgangspunkt er det et enkeltstående tilfælde, hvor der er brug for individuelle løsninger på grund af helt specielle problemer omkring nogle børn. Derfor er det et tilbud, vi gerne vil bakke op om. Han understreger, at stordagplejen i Thisted dermed ikke tåler sammenligning med pasningen af de 0-3 årige i Ræhr Børnehus, hvor forældrene har fået afslag på et ønske om at betale til dagplejetakst. Forslaget om en permanent stordagpleje i Thisted skal godkendes endeligt i byrådet, hvis det skal blive en realitet. @Byli.9.special.bund:Af Lone Lærke Krog lone.laerke.krog@nordjyske.dk