Børnepasning

Dagpleje skal afdrage gæld på fem millioner kr.

Børnepasning og skoler skal hjælpe med at dække underskuddet ved at spare to millioner kr. i år.

Børnetallet falder støt i Rebild Kommunes dagpleje, og det betyder, at et merforbrug på i alt 5,1 mio. kr. har hobet sig op gennem de senere år. Desuden er der udsigt til et nyt merforbrug i år på op mod 1,4 mio. kr., fordi der er budgetteret med flere børn i 2011, end der faktisk ser ud til blive indmeldt. Nu er politikerne i børne- og ungdomsudvalget gået i gang med en skrap plan, hvor dagplejens underskud skal afdrages over tre år med 1,7 mio. kr. om året. Inklusive det forudsete nye underskud i 2011 skal udvalget altså finde 3,1 mio. på 2011-budgettet, og foreløbig er det kun lykkedes at finde én million kr. hos dagplejen selv. - Det er ikke noget, vi gør af lyst, men fordi alle udvalg skal overholde deres budget. Så vi har bedt forvaltningen give os en bred oversigt over mulige besparelser på i alt 2,1 mio. kr. inden for børneområdet og skoleområdet, oplyser udvalgsformand Anders Norup (V). Læs mere i NORDJYSKE Stiftstidende mandag.

Forsiden