Børnepasning

Dagplejeleder efterlyste flere børn

I jubilæumsåret er antallet af dagplejebørn og ansatte i Hirtshals Kommune det laveste nogende

HIRTSHALS:En sand festdag blev det i Hirtshals Idrætscenter lørdag, hvor dagplejen fejrede 25 års jubilæum i kommunen. Fra midt på formiddagen deltog 210 dagplejebørn, deres søskende, forældre og de 60 dagplejere i Hirtshals Kommune sammen med andre interesserede i en fornøjelig aktivitetsdag, hvor omkring 400 kiggede indenfor. Straks ved indgangen blev gæsterne informeret om den udvikling, der er sket, fra den spæde begyndelse til et kvart århundrede efter med forskellige udstillinger og meget andet fra 25 års historie. - Dagplejen begyndte som "Den Grimme Ælling", der var en nødløsning for Hirtshals Kommune, som på det tidspunkt havde en alenlang venteliste med navne på børn, der havde et behov for pasning, fortalte dagplejeleder Ruth Pedersen. I forbindelse med arrangementet var der masser af saftevand til de yngste årgange, kaffe til de øvrige og en kagemand, som var 2,5 meter lang, til alle. - Dagplejen rådede bod på pasningsproblemet ved at optage børn helt op til skolealderen. Som årene er gået, har dagplejen gennemgået en gennemgribende forandring, så vi nu er et tilbud om pasning på lige fod med vuggestuer og institutioner. - Alle I forældre, der er her i dag, har valgt dagplejen som pasning til Jeres barn. Det kan der være forskellige årsager til, men jeg forestiller mig, at I har valgt os, fordi I ønsker Jeres barn bliver passet i hjemlige omgivelser i et trygt og roligt miljø med få voksne og få børn, tilføjede Ruth Pedersen. Dagplejelederen, der indtil for syv år siden var lærer ved Bindslev Skole, havde en bøn til forældrene. - Vi vil gerne passe endnu flere børn, så gør en indsats for at få nogle flere. Her i jubilæumsåret er vi nede på det laveste antal dagplejebørn og det laveste antal ansatte. Og det er jo ikke godt, at fødselstallet er for nedadgående, sagde Ruth Pedersen, der på sådan en lørdag formiddag kom med en velment opfordring til at få børnetallet op i Hirtshals Kommune til gavn for samtlige medborgere. Alle medarbejdere i dagplejen er heldigvis meget fortrøsningsfulde og ser fremad mod nye udfordringer, der indeholder pædagogiske målsætninger, læringsplaner, heldagslegestuer og meget, meget mere. - Og vi kan med rette sige, at "Den Grimme Ælling" er blevet forvandlet til en smuk svane, sagde dagplejelederen, der sammen med den store forsamling af gæster udbragte et trefoldigt leve for 25 års jubilaren. I dagens anledning var der opstillet de redskaber, som Hirtshals Familie- og Firmaidræt råder over, og de blev flittigt anvendt af dagplejebørn og deres søskende. Ansigtsmaling, mulighed for at få kreeret de flotteste caribiske fletninger som hårpynt og musikalsk legestue med Biver - alias Merete Ledet - var blandt de mange muligheder, som festdeltagerne havde. Overalt var der smukt pyntet med flag og balloner i massevis, og talrige fotoserier fik nostalgien frem i de folk, der havde gode minder om en svunden tid. "Kan du gætte, hvem jeg er?" hed en konkurrence, hvor ideen var at finde frem til mindst tre dagplejere, der var vist frem i fotos med adskillige år på bagen. Senere på dagen var der reception i cafeteriet på Hirtshals Idrætscenter, og lørdag aften var de ansatte ved dagplejen, bestyrelsesmedlemmer og ægtefæller til fest i Asdal Sognegård. Og det blev en lang dag for de voksne, der i "gamle" dage hed dagplejemødre, men nu har den mere ligefremme titel dagplejere. Det må jo betyde, at også mænd kan søge job og få arbejde med at passe de yngste årgange. I hvert fald i teorien, men praksis viser noget andet.