Børnepasning

Dagplejen har fået nye forældrebestyrelser

HALS:Den kommunale dagpleje har fået nye forældrebestyrelser efter en valghandling i denne uge i Gandrup Hallen. Der er tale om fire forskellige forældrebestyrelser, og i Hals er de tre forældrerepræsentanter i bestyrelsen formand Jan Krogh, næstformand Linda Nærø samt Anette Åen. I denne bestyrelse - som i de tre øvrige i kommunen - sidder der også to dagplejere samt den kommunale pædagog i området, hvoraf sidstnævnte er sekretær og uden stemmeret. Ud over Hals er der også sammensat nye forældrebestyrelser i Gandrup, V. Hassing og Ulsted/Hou. I Gandrup er det Leo Ottsen, der har påtaget sig formandsposten, mens han på forældresiden får med og modspil af næstformand Tine Jensen og Dorte Hjort. I V. Hassing er de tre for-ældrerepræsentanter i bestyrelsen formand Helle Lynge, næstformand Lene Simonsen og Karen Frihauge, mens det slutteligt for Ulsted/Hou-området kan fortælles, at formandsposten er gået til Dorte Krogshave, som i bestyrelsen har følgeskab af to forældrekolleger i skikkelse af næstformand Mette Ravn Jensen og Rose Larsen. Ud over de fire lokale dagplejebestyrelser er der også en fælles forældrebestyrelse. Den består af de fire lokalformænd, dagplejens sikkerheds- og tillidsrepræsentanter samt dagplejeleder Inge Birthe Thomsen.