Børnepasning

Dagplejen risikerer at miste sine kvaliteter

SAMMENLÆGNING:Landet over er der i det seneste år sat fokus på børnepasning. Ikke på grund af øget fokus på kvaliteten, men visionsløs stram kommunal økonomi. Gennem de sidste 30 år har dagplejen været et selvstændigt tilbud til småbørnsforældre i Danmark. Et tilbud, som gennem tiden har udviklet sig fra at være en nødløsning til i dag at være et ligeværdigt pasningstilbud til børn fra 0-3 år. Dagplejen er et kommunalt tilbud, der udgør én af kommunens børneinstitutioner. Der er - og har altid været - selvstændig ledelse i dagplejen. Ud over lederen, er der ansat et antal dagplejepædagoger. Antallet af dagplejepædagoger, afhænger af hvor mange børn og dagplejere der er i den enkelte kommune. Gennem det seneste år har vi oplevet en omorganisering på dagplejeområdet. Flere steder i landet har man ændret på ledelsesstrukturen i dagplejen. Dagplejen integreres - (ikke at forveksle med integration af nydanskere) - i institutionerne. Begrundelsen herfor er ressourcebesparelser og rationalisering - altså færre ansatte. I dagplejen arbejdes der selvsagt med en decentral struktur, med mange selvstændige arbejdspladser. Dagplejeren arbejder i eget hjem, og får hjælp, motivation og kontrol via besøg af en dagplejepædagog. Netop den decentrale struktur stiller anderledes krav til ledelse og organisation. Der skal også i dagplejen skabes en fælles kultur og ensartet kvalitet - på trods af de mange små enheder, som dagplejehjemmene udgør. Dagplejepædagogen har ansvaret for, at der hos den enkelte dagplejer og i grupperne, arbejdes ud fra fælles mål og værdier. Samtidig skal dagplejepædagogen primært arbejde med pædagogik i forholdet voksen til voksen, frem for institutionspædagogens arbejde, der primært udføres i en voksen til barn relation. I Forbundet af Offentligt Ansatte har vi den holdning, at daginstitutioner og dagplejen har hver deres særegne kvaliteter og værdier. Det er derfor bekymrende, når kommunerne fremsætter forslag om at integrere dagplejen i daginstitutionerne. Der er meget stor forskel på de pædagogiske tilbud i henholdsvis dagpleje og institution. Det er to forskellige pædagogiske syn, der ligger til grund. Dagplejepædagogikken er rettet mod pasning og pædagogisk arbejde i private hjem. Dagplejepædagogik er dagligdagspædagogik. Barnet passes i et hjem, og det inddrages i en familie, der har sin egen kultur, egne traditioner og egne livsværdier. Kære politiker, besind dig! Der skal fra min side lyde en stor opfordring til politikkerne om at tænke sig om to gange, før beslutningen om at "sammenlægge" daginstitutioner og dagpleje. Besparelsen kan fra min side være svær at få øje på. Derimod vil vi miste nogle kvaliteter, som dagplejen har. Det var bedre at udvikle frem for at afvikle. Forandring skal ikke blot være for forandringens skyld - og slet ikke når det gælder dem der skal tegne Danmark i fremtiden. Lad ikke børnepasningen blive en brik i det politiske og økonomiske spil.