Børnepasning

Dagplejen skælder ud på de borgerlige

Tillidsrepræsentant og forældreformand skuffet over V og K - det samme gælder for S-profil

HALS:Hold fingrene langt væk fra den planlagte serviceudvidelse på dagplejeområdet. Sådan lyder det fælles budskab fra formanden for den fælles forældrebestyrelse i den kommunale dagpleje, Helle Lynge, og dagpleje-tillidsrepræsentant Jane Jensen, efter at der i sidste uge opstod fornyet, politisk uro om de nye, faste gæstedagplejestillinger. Den politiske uro opstod i kulturudvalget, hvor et flertal bestående af Venstres og Det konservatives Folkepartis repræsentanter i udvalget indstillede, at serviceudvidelsen i dagplejen ikke gennemføres, selv om Socialdemokraterne ved den kommunale budgetlægning for 2003 fik gennemtrumfet, at der skulle ansættes tre faste gæstedagplejere i år. Den ene af disse er i øvrigt allerede ansat i Hals, og ifølge forvaltningschef Niels Bork er også V. Hassing ved at være klar med en fast gæstedagpleje. - Hvis der ikke er ansat én i V. Hassing, så sker det meget snart, siger han. Er Hals og V. Hassing derfor så godt som på plads med hensyn til en fast gæstedagplejer hvert sted, så er den planlagte tredje faste gæstedagplejer i Gandrup efterfølgende blevet splittet op i to midlertidige gæstedagplejere. Det er sket for at sikre så bred en geografisk dækning som muligt, hvilket betyder, at både Gandrup og Ulsted tilgodeses med tilsammen to midlertidige gæstedagplejere - hvis altså ikke V/K-lejren får sin vilje, når sagen ryger i byrådet. Og står det til Helle Lynge og Jane Jensen, må S-lejren gerne bruge sit byrådsflertal, når sagen behandles endeligt af byrådet. En årelang kamp - Vi har i årevis og i skiftende forældrebestyrelser arbejdet på at få en fast gæstedagpleje, og derfor var vi også glade, da det blev vedtaget, at vi skulle have en sådan ordning. Det har nemlig ikke fungeret med den hidtidige gæstedagplejeordning, hvor børnene oplever at blive kastet rundt fra den ene gæstedagplejer til den anden, siger således Helle Lynge, der samtidig påpeger, at man som forælder gerne vil have, at ens barn kommer det samme sted, når den faste dagplejer er syg, på kursus eller lignende. - Man bliver særlig træt af at se, hvad der skete i kulturudvalget, når man tænker på, at det næsten altid har været dagplejen og de mindste børn, der er blevet overset. De har stået bagerst i køen hver gang, fortsætter formanden for forældrebestyrelsen, der bakkes op af tillidsrepræsentant Jane Jensen fra Hals. Her er der som nævnt allerede ansat en fast gæstedagplejer, og Jane Jensen hører til blandt dem, der har kunnet mærke en forbedring. - Det har lettet vores arbejdssituation, at vi nu ikke hele tiden får et femte barn. Det har vi tidligere kørt meget med, og det har betydet, at vi ikke har kunnet afspadsere og holde fri, som vi skulle, bemærker Jane Jensen, der samtidig peger på, at det ikke vil være muligt at leve op til en seniorpolitik i dagplejen, hvis de faste gæstedagplejere droppes. - Det vil simpelthen ikke være muligt, fastslår hun. Børn som gidsler I den kommunale dagleje finder man også S-politikeren Birthe Madsen, der er medlem af kulturudvalget, og også hun er skuffet over V- og K-politikernes fremgangsmåde i udvalget. Her har V- og K-politikerne sagt, at de ikke vil have serviceudvidelsen i dagplejen, fordi man ved at ved at annullere den kan undgå en besparelse vedrørende klassekvotienter på folkeskoleområdet. - Ved at foretage den sammenblanding tager man de nul-treårige som gidsler i et par sager, der intet har med hinanden at gøre, siger Birthe Madsen, der samtidig noterer sig, at V og K i fjor godt ville have forbedret forholdene i dagplejen. Det skete, da kulturudvalget i 2002 indstillede de omtalte gæstedagplejere som første prioritet på udvalgets ønskeliste forud for budgetforhandlingerne for 2003. - Det gjorde vi i fuldstændig enighed og helt uden min påvirkning, men vi vidste på daværende tidspunkt ikke, at de sidenhen ville sætte sig med armene over kors, da budgettet for 2003 skulle laves. Her ville de jo slet ikke være med til skattestigninger eller bare det, der lignede, fortsætter den socialdemokratiske dagplejer, der i samme åndedrag tilføjer: - Den her udvidelse i dagplejen er noget, vi har arbejdet på i 25 år. Det vil give en masse luft for de ansatte, og for både børn og forældre vil det give meget mere tryghed, at man kan aflevere barnet hos den samme gæstedagplejer, når ens egen dagplejer ikke selv er til rådighed.