Børnepasning

Dagplejere får lov til at ryge i hjemmet

Stort flertal går ind for at total forbud mod rygning kun gælder de rum, hvor dagplejebørn færdes

HJØRRING:Et stort flertal i økonomiudvalget i Hjørring Kommune går ind for, at dagplejere udenfor arbejdstiden må ryge i de rum i eget hjem, hvor dagplejebørnene ikke kommer. - Der må under ingen omstændigheder ryges i de rum, hvor børnene opholder. De skal være røgfrie hele døgnet rundt. Dermed følger vi paragraf 15 i loven om røgfrie miljøer, siger borgmester Finn Olesen (S) efter et udvalgsmøde tirsdag. Bag indstillingen står syv ud af økonomiudvalgets ni medlemmer. Thomas Mark (R) var fraværende, og kun Karl Bornhøft (SF9 holdt fast ved den indstilling fra Hovedudvalget i kommunen var kommet med. Her lød teksten: I dagpleje og lignende må der ikke ryges i dagplejehjemmet. Det forslag fik dagplejerne på barrikaden med arbejdsnedlæggelse et par dage før efterårsferien. - Vi er yderst tilfredse med en indstilling. Vi har sagt, at vi kan leve med paragraf 15 og så håber jeg det går igennem på byrådsmødet. Også at reglerne gælder for nye dagplejere, udtalte dagplejernes talskvinde Lene Heuck. Det er dog ikke sikkert, at stramningen er lagt helt tilside i al fremtid. - Jeg sagde i starten at man ku¿ overveje at lade de strammere regler gælde for nye dagplejere, men tiden er ikke til det. Men på et eller tidsplan i fremtiden tror jeg det kommer. Bare ikke nu, siger Finn Olesen. På spørgsmålet om udvalget lyttede til dagplejernes protester svarer han; - Resultatet ku¿ godt være blevet det samme uden, men det kan man kun gisne om. Den nye røgpolitik skal i princippet gælde fra det tidspunkt, når byrådet har vedtaget den, og den er en del af en samlet røgpolitik for alle kommunale arbejdspladser og medarbejdere. Det betyder bl.a. at [ Der ikke må ryges indendørs i kommunens bygninger, i køretøjer og lignende. [ Det kan aftales, at der må ryges på særligt anvist udendørs område. [ Det anviste sted må ikke findes, hvor børn, unge eller borgere færdes. [ Der skal træffes foranstaltninger, så ingen udsættes for passiv rygning. [ En medarbejder kan afvise at arbejde i et rum mens der ryges. [ På plejehjem, døgninstitutioner, botilbud og lignende kan et pålægges beboere ikke at ryge i tidsrum, hvor personale opholder sig der. [ Den enkelte beboer kan beslutte, om der må ryges i den del, der er pågældendes private hjem.