Børnepasning

Dagplejere i oprør over priser

De mener, at det er urimeligt at sætte prisen op for privat pasning

BRØNDERSLEV:Private dagplejere er noget oprevne over et forslag om, at den private dagpleje skal koste det samme som den private dagpleje. Det er et forslag, der kommer fra Brønderslev Kommunes børne- og kulturforvaltning, og spørgsmålet skal drøftes i forbindelse med budgetlægningen for 2004. I dag er det ca. 300 kroner billigere at få passet et barn hos én af de private dagplejere - i forhold til taksten i den kommunale dagpleje. Vivi og Bjarne Larsen, der er private dagplejere, siger, at det ikke er rimeligt, at prisen er den samme, da de to former ikke kan sammenlignes. - I den private dagpleje skal forældrene selv betale for at få børnene passet, når dagplejeren har ferie, og det sker fem uger om året, påpeger Vivi og Bjarne Larsen. Ligeledes skal forældre selv finde en løsning, hvis det skulle ske, at dagplejeren bliver syg. - Og i den private dagpleje er der ingen søskenderabat, som i den kommunale, bemærker de. - Vi dagplejere skal selv betale forsikringer, sørge for pensionsordning og sørge for sand, legetøj, barnevogne og klapvogne med mere til børnene. - I den private dagpleje er der ingen administration, som i den kommunale. Vi klarer selv administrationen, fortæller Vivi og Bjarne Jensen. - Kommunen sparer faktisk penge på de børn, der er i privat dagpleje, idet udgiften kun er 3357 kr. pr. måned i den private, men 4726 kr. i den kommunale. Altså en besparelse på 16.428 kr. på årsbasis pr. barn. Kommunen begrunder forhøjelsen med, at der nu også skal være tilsyn hos private dagplejere fire gange årligt. - Men der er da jævnligt tilsyn, bemærker en anden af de private dagplejere, Birgit Jakobsen. - Ved at sætte prisen op for privat dagpleje, kan der lægges endnu flere penge i kommunekassen, siger Vivi og Bjarne Larsen. Dagplejerne i netværket skal mødes med nogle politikere for at drøfte situationen omkring forslaget til de ny priser. - Vi er ikke konkurrenter til den kommunale dagpleje, men et supplement til den, understreger Birgit Jakobsen. Brønderslev Kommune har selv udpeget Vivi og Bjarne Larsen til at rådgive andre, der ønsker at blive private dagplejere. Med i gruppen er foruden Vivi og Bjarne Larsen og Birgit Jakobsen, Berit Christensen fra Serritslev og Henny Pedersen fra Klæstrup. Vivi og Bjarne Larsen og Birgit Jakobsen har fyldt op i deres dagpleje, mens der er ledige pladser både hos Berit Christensen og hos Henny Pedersen. - Og der er jo ikke mange minutters kørsel til Serritslev og Klæstrup, bemærker Berit Christensen og Henny Pedrsen.