Børnepasning

- Dagplejerne aldrig spurgt

Ledelsen vurderer, at "dagplejerne er tilfredse"

BROVST:- Det er ledelsens vurdering, at dagplejerne er tilfredse i deres job. Sådan skriver ledelsen af den kommunale dagpleje i Brovst Kommune i sin vurdering af, hvordan medarbejderne har oplevet deres arbejde i det forløbne år. Ledelsen har tilsyneladende aldrig spurgt eksperterne på området: Dagplejerne selv. Det mener i hvert fald det socialdemokratiske byrådsmedlem Bente Pedersen: - Hvis jeg læste ledelsens vurdering op for mine kolleger, ville de ikke kunne genkende den, siger hun. Til daglig er byrådsmedlemmet selv dagplejer. Derfor spærrede Bente Pedersen øjnene op, da hun til seneste byrådsmøde læste ledelsens vurdering af hendes egen arbejdsplads. - Dagplejerne er glade for deres arbejde. Men det er ikke det samme som at være tilfredse, siger hun. - Vi har ikke opfyldt de mål, som vi satte os forrige år, påpeger Bente Pedersen. Byrådet godkender hvert år virksomhedsplanerne fra kommunens institutioner - for eksempel børnehaver, puljeordninger og dagplejere. Her formulerer insititutionernes ledelse blandt andet deres visioner for det kommende år. Bente Pedersen kritiserer især tre punkter, som dagplejen ikke har opfyldt i året, der er gået: at dagplejerne får midst ét tilsynsbesøg pr. måned. at forbedre gæsteplejesystemet. at der holdes medarbejdersamtaler hvert år. Bente Pedersen undrer sig især over, at ledelsen vurderer, at "dagplejerne er tilfredse i deres job": - Hvordan kan man måle tilfredshed uden at spørge medarbejderne? Man burde fremlægge teksten for medarbejderne, inden man sender den til kommunen, siger hun. Om dagplejerne selv - udover Bente Pedersen - kan nikke genkende til kritikken, vides ikke. NORDJYSKE har været i kontakt med størstedelen af gruppelederne i den kommunale dagpleje - men ingen ønsker at udtale sig offentligt. NORDJYSKEhar ligeledes været i kontakt med lederen af dagplejerne, Lars Vorre. Heller ikke han ønsker at kommentere Bente Pedersens kritik, da han "endnu ikke har fået forelagt kritikken fra centralt hold." Bente Pedersen vil nu gå videre med sagen på egen hånd: - Jeg vil sige det på det næste møde med pædagogerne, som er vores kontakt til ledelsen. Og så vil jeg høre formanden for børne- og kulturuavalget, Kim Bennike (DF), siger hun.