Dagrenovation hver 14. dag

1000 ejen­dom­me i land­om­rå­der­ne i den gam­le Aal­borg Kommune skal i år over­gå til at få hen­tet dag­re­no­va­tion hver an­den uge.

Ordningen har allerede eksisteret i mange år i de tidligere Nibe, Hals og Sejlflod kommuner. Men nu skal omkring 1000 ejendomme i landområderne i den gamle Aalborg Kommune også overgå til at få afhentet dagrenovation hver 14. dag frem for en gang om ugen. Helt konkret drejer det sig om cirka 600 ejendomme syd for fjorden og 400 nord for fjorden. - Det er dem der ligger nord for Nørresundby-kanten, og dem der ligger syd for Gug, Ellidshøj og alt det der, siger renovationschef Thorsten Nord. Ændringen af dagrenovationen sker som en del af den nye affaldsplan, der skal sikre et ens serviceniveau i kommunen efter sammenlægningen. De berørte borgere får udleveret to affaldssække, men man kan også vælge at anskaffe sig en 240 liters container, som man kan købe hos Renovationsvæsenet. Hvis man vælger en 240 liters container, så vil man i stedet for kapaciteten ved to affaldssække få 40 liter gratis til småt brændbart. - Det kan være møbler, som man brækker i stykker, haveaffald, gamle bøjler, og alt det der ligger og flyder på landevejen i den gamle henteordning. Halvdelen af brugerne i 14. dages henteordningen har i dag valgt at have to affaldssække, mens den anden halvdel har anskaffet sig en 240 liters container. - Det er lidt forbavsende, at der er så få, der har valgt en 240 liters container, men jeg tror, at det kommer hen af vejen. Som nævnt har man i lang tid i de tidligere landkommuner haft en 14. dages afhentning. - Man har taget ideerne op fra de mindre kommuner, hvor man har haft landturene, og i Aalborg har vi haft det der hed fjernt beliggende ejendomme, altså hvis man kom væk fra stamvejen altså landevejen, så fik man tømt hver 14 dag. Men hvis man til gengæld lå op af en landevej, så fik man tømt hver uge, og det er sidstnævnte, som vi nu ændrer til landområder. Taksten for afhentning af dagrenovation ændrer sig i øvrigt ikke.