Lokalpolitik

Dagsorden og bilag kom for sent

Søren Grøn (UP) klager over forvaltning og borgmester Otto Kjær Larsen (V)

FJERRITSLEV:Der er for megen slendrian hos forvaltningen på rådhuset. Politikerne får forkerte informationer og endda for sent. Sådan lyder anklagen fra Søren Grøn (UP), der har klaget til Tilsynsrådet for Nordjyllands Amt over sagsbehandlingen i forbindelse med etablering af andelsboliger i Anlægget. - Det seneste tilfælde var det ekstra byrådsmøde mandag 5. april, hvor vi skulle drøfte et svar til Tilsynsrådet på min klage, der primært drejer sig om borgmester Otto Kjær Larsens (V) dispositioner. Jeg tvivle, på, at de alle har været lovlige, fortæller Søren Grøn. - Styrelsesloven foreskriver, at politikerne skal have dagsorden og bilag senest fire dage før møderne. Vi modtog materialet torsdag morgen, hvor sidste frist havde været onsdag morgen. Hvorfor kan forvaltningen ikke overholde de givne regler? Sagen er udsat Søren Grøn bad på byrådsmødet borgmesteren om at tage punktet af dagsordenen og udsætte sagen til næste møde, hvorved tidsfristen overholdes. - For nogen kan min handling opfattes som krakileri. Men vi kan som folkevalgte politikere ikke se bort fra, at der skal være orden i tingene. - Der har være for meget rod i denne sag. Først får vi forkerte oplysninger i sagen, hvor borgmesteren fastholdt, at der godt kunne tildeles en kvote til andelsboliger, uden at der samtidig blev givet tilsagn om kommunalt tilskud og garanti. Det viste sig at være forkert, og det havde jeg gjort Otto Kjær Larsen opmærksom på flere gange. - Til sidste måtte borgmesteren erkende, at byrådet traf en forkert beslutning på et forkert grundlag. Men da havde han givet bygherren besked på, at kvoten ville blive tildelt uden samtidig at gøre opmærksom på, at byrådet havde besluttet, at der ikke kunne være tale om hverken tilskud eller garanti. Behandlet flere gange Søren Grøn tilføjer, at sagen senere har været på dagsordenen flere gange og hver gang igen taget af, da forudsætningerne ikke havde været i orden, uden at forvaltningen havde afdækket dette. - Vi blev præsenteret for en serie slutsedler på de kommende andelsboliger. Økonomiudvalget havde sagt god for sagen, men der var forbehold i den ene og derfor kunne vi ikke behandle sagen. Sådan blev denne sag præsenteret tre gange og er endnu ikke færdig. Otto Kjær Larsen erkender, at tidsfrister skal holdes. - Søren Grøn har ret i, at dagsorden og bilag ikke var udsendt i rette tid, men jeg kan ikke forstå, at han kunne behandle de andre punkter på dagsordenen, der var udsendt sammen med sagen om svaret til Tilsynsådet. - Jeg har ingen kommentarer til de øvrige anklager. Sagen er overgået til Tilsynrådet, og så svarer vi rådet.

Forsiden