Hospitaler

Dagsordenen var - igen - mangelfuld

NORDJYLLAND: I går traf amtsrådets sundhedsudvalg - igen - en beslutning, uden at offentligheden på forhånd kunne ane, at den var på vej. Sidst skete det i januar, da spørgsmålet om ambulanceberedskabet ved en fejl slet ikke optrådte på den udsendte dagsorden. I går fremgik det af dagsordenen, at udvalget skulle "orienteres" om skadestuen på sygehuset i Frederikshavn. Hvad sagen nærmere gik ud på, stod der intet om. Det fik medlemmerne at vide via et særskilt, sent fremsendt bilag. Men selv om sagen angiveligt var en orienteringssag, traf politikerne rent faktisk en beslutning - nemlig om, at 500 ortopædkirurgiske patienter i fremtiden skal behandles i Hjørring i stedet for i Frederikshavn. - Det er en naturlig følge af oprettelsen af Sygehus Vendsyssel, siger sundhedsudvalgets formand, Karl Bornhøft (SF), som kalder det "træls", at sagen hastede så meget, at den ikke var beskrevet nærmere på dagsordenen. - Der er mange ting, der må ske hurtigt, for at få det ny sygehus' struktur på plads. Udvalget var enigt om, at vi godt kunne behandle sagen i går. Men det skal selvfølgelig ikke til at være en vane, at vi gør sådan, siger han. -søwo