Børnepasning

Dagtilbud har fundet seks nye super-ledere

34 dagtilbudsledere bliver til seks, når kommunen ved årsskiftet tilpasser dagplejestrukturen til skoledistrikterne. Flere går ned i løn.

Det nye hold områdeledere sammen med ledelsen for dagplejeområdet. Bagerst fra venstre: Paul Skovfoged, Erik Vadsager, Mogens Madsen, Jette Pommerencke (leder af støttepædagogkorpset), Martin Østergård (Konstitueret direktør). Forrest fra venstre: La

Det nye hold områdeledere sammen med ledelsen for dagplejeområdet. Bagerst fra venstre: Paul Skovfoged, Erik Vadsager, Mogens Madsen, Jette Pommerencke (leder af støttepædagogkorpset), Martin Østergård (Konstitueret direktør). Forrest fra venstre: La

Fra årsskiftet bliver Hjørring Kommunes dagtilbud inddelt i distrikter, der i det store hele passer til skoledistrikterne. De 34 ledere, der har stået i spidsen for hver deres institution, erstattes samtidig af seks nye områdeledere, der får ansvaret for alle institutionerne i deres distrikter. De seks ledere er netop blevet ansat og tiltræder 1. januar. Selvom stillingerne blev slået eksternt op, og 30 havde søgt, så faldt valget af de nye ledere alligevel på nuværende ledere fra kommunens dagtilbud. Mere lokal ledelse De resterende 28 ledere bliver daglige ledere på deres institutioner, så de afleverer det økonomiske og bestyrelsesmæssige ansvar til de nye områdeledere. Det skal frigøre ressourcer til mere lokal ledelse i de enkelte institutioner, lyder det fra dagtilbudschef Laila Vang. - De daglige ledere bibeholder det pædagogiske ansvar og kontakten til forældrene, så der bliver mere ledelse ude i institutionerne. Det er det, vi er gået efter, fortæller dagtilbudschef Laila Vang, der har store forventninger til de kommende ledere. - Det er positivt, at interessen har været så stor. Et skulderklap til hele området, for vi har noget, andre gerne vil være en del af. Vi har ansat de mest kvalificerede af de kvalificerede, siger dagtilbudschef Laila Vang. Stillinger nedlægges Hjørring Kommune benytter også den nye dagplejestruktur til at nedlægge institutionernes sous- og stedfortræderstillinger. De berørte ansatte vil få tilbudt stillinger som almindelige pædagoger, men må dog se frem til en lønnedgang. - Vi forhandler med BUPL, pædagogernes fagforening, frem til jul, så vi har endnu ikke fastsat, hvor meget de nye ledere skal stige eller hvor meget de tidligere souschefer og stedfortrædere skal falde i løn, forklarer Laila Vang. Senest i slutningen af januar skal de sidste distrikter have fundet medarbejdere og forældre til de nye distriktsbestyrelser. De lokale diskussioner om blandt andet økologi og mængden af udetid vil i fremtiden blive taget op på forældreråd, der etableres i de enkelte institutioner.