Arden

Damborgs løn

[ Frank Damborg arbejdede for daværende Arden Kommune i perioden 1. januar 2003 til 31- marts 2007. [ Han blev ansat i fleksjob. Skulle arbejde 22,5 timer om ugen og få udbetalt fuldtidsløn. [ Som servicemedarbejder skulle han klippe hæk, slå græs og udføre andet forefaldende arbejde i en børnehave. [ Fra sommeren 2003 arbejdede Damborg tillige som legepladsinspektør - uddannet på kommunens regning [ Lønnen (løntrin 11) lød i 2005 på cirka 16.200 kroner om måneden plus tillæg som legepladsinstruktør - i alt 17.364 kroner. [ I følge Forforbundet Træ-Industri-Byg i Danmark burde en tømrer med Frank Damborgs kvalifikationer i 2005 hæve 21.3000 kroner i månedsløn.