Retspleje

Dambrug frifundet for forurening

Retten i Hobro fandt det ikke bevist, at der var udledt forurening fra Stenildbro Dambrug

HOBRO:Tiltalen lød på, at Stenildbro Dambrug ved Erik Ugilt Hansen havde udledt forurenende stoffer til Simested Å. Men Retten i Hobro fand tikke, at det var bevist, så derfor blev dambruget frifundet. Den dom blev i går afsagt af retsassessor Mette Kølln, og dermed er der sat punktum for en sag, der tog sit udgangspunkt 21. marts 2001. To biologer fra Nordjyllands Amt var på besøg på dambruget. Her så de, at en planke var blevet fjernet, således at forurenet vand blev ledt direkte ud i Simested Å. Derfor valgte Nordjyllands Amt at anklage dambruget for overtrædelse af Miljøbeskyttelsesloven, og anklageren krævede en miljøbøde i størrelsesordenen 6.000 til 8.000 kroner. Sagen var for retten i sidste uge, og i går blev dommen så afsagt. Resultatet var en frifindelse, og i bemærkningerne lagde retsassessor Mette Kølln blandt andet vægt på, at der ikke blev udtaget vandprøver, der kunne belyse indholdet af forurenende stoffer i det udledte vand. Det var medvirkende til, at hun fandt det "overvejende betænkeligt at anse det for bevist, at der blev udledt forurende stoffer fra dambruget." Genganger Det er ikke første gang Erik Ugilt Hansen har været i retten omkring sine dambrug. Blandt andet blev han i 1998 af Retten i Hobro idømt en rekordstor bøde på 625.000 kroner og en konfiskation på 2,5 millioner kroner, som retten vurderede var tjent ved at bruge mere fiskefoder end tilladt i fire nordjyske dambrug, han stod som ejer af. Sagen er endnu ikke er afsluttet, da ankesagen, der skulle være begyndt i Vestre Landsret 27. januar i år, blev udsat til oktober. Det skete kun en arbejdsdag, før sagen var berammet, og skyldtes, at Erik Ugilt Hansen meldte sig syg. Også ved hans dambrug i Døstrup er han sigtet for at overskride det pålagte foderforbrug. I 2003 har han tidligere vundet to sager over Nordjyllands Amts miljøkontor.