Akvakultur

Dambruger tager afstand fra sportsfiskers påstande

- Jeg tager skarp afstand fra de påstande, som blev bragt i Nordjyske torsdag omkring mit dambrug.

Påstande som er fremsat af en enkelt sportsfisker, som har kikket i dammene på dambruget. Fakta er, at ingen i dag ved, om det egentlig er havørreder, sportsfiskeren har set og anmeldt til amtet. Heller ikke amtet har konstateret, at det er havørreder. I netop den kanal, sportsfiskeren mener at have set havørrederne, er der nogle få undslupne bækørreder fra dambruget. Det kan let være dem, han har set. Og det er helt ude af proportioner på den baggrund at påstå, at ristene, som holder de vilde fisk ude af dambruget, ikke er effektive. Såvel anlæg som ristene er godkendt af Nordjyllands Amt og fiskerikontrollen, som vi i det daglige har et fint samarbejde med. Rigtigt er det, at der i fjor blev fanget 83 havørreder i dambruget - med hjælp fra amtet. Det skete i forbindelse med et heftigt regnvejr og ekstrem høj vandstand. En vandstand som bl.a. var så høj på grund af manglende grødeskæring. Og det er ikke mit ansvar, at grøden ikke er fjernet. Er der havørreder i kanalen, så kan det muligvis være nogle, som sidste år har gemt sig og dermed undgået amtets elektrofiskeri. Foreningen Dansk Akvakultur peger på en række direkte fejl. Konsulent Kaare Michelsen, Dansk Akvakultur, siger således, at der aldrig tidligere har været påstande om, at der næsten altid er noget galt med fiskepassagerne. Det er også udokumenteret snak, når det påstås, at faunapassagerne generelt stopper til, løber over og ikke bliver vedligeholdt. Og at ingen kontrollerer. Dambrugerne bliver i den grad kontrolleret af myndighederne, siger Kaare Michelsen. Han sad med i det faunapassageudvalg, der ifølge NORDJYSKE Stiftstidende har konkluderet, at passageforholdene for de vilde fisk ved dambrugene er for dårlige. - Der er ikke tale om en konklusion, al den stund, der var uenighed om det punkt. At man ikke ved præcis, hvordan situationen er, fremgår også klart af, at Danmarks Fiskeri Undersøgelser er i gang med at undersøge netop disse ting. Man ved endnu ikke nok om det. Derfor er den fremførte "såkaldte" konklusion ikke korrekt, siger Kaare Michelsen. Det samme siger han omkring påstanden om, at hvis 75 pct. af et vandløbs vand går ind i et dambrug, vil 75 pct. af smådyr, fiskeyngel, ål, ørreder, smolt og store fisk gå til. Det er også en udokumenteret påstand. Dertil en direkte fejl omkring vandregulativet. Dels er det ikke et EU regulativ. Og dels er der ikke tale om, at mindst 50 pct. af vandet skal være til fri passage. Derimod er der tale om, at 50 pct. af minimummedianen skal være fri - det betyder i praksis 50 pct. af det mindste gennemsnit af vandmængden målt gennem mange år. - Og at det skulle være "et spørgsmål om at få et økologisk bæredygtigt vandløb eller et økonomisk bæredygtigt dambrug" - er simpelthen forkert. Stort set alle danske dambrug har målopfyldelse i forhold til de krav, der stilles af myndighederne, siger Kaare Michelsen. Ifølge Nordjyllands Amt er der en opgang af havørreder på 2000 til 3000 stk. om året i Sønderup Å, hvor jeg henter mit vand til dambruget. Hvis sportsfiskerne ser det som et problem, at der så er et par stykker i mit dambrug, så mener jeg, vi bør frede havørrederne totalt i vandløbet - og kun tillade havørred-fiskeri i havet. Sportsfiskerne burde gå i spidsen for en sådan fredning, for havørrederne kommer jo reelt kun op i vandløbet for at gyde. Og ikke for at blive fanget af en sportsfisker. Man kan i øvrigt i en rapport fra amtet læse, at netop indretningen af min fisketrappe betyder, at der ingen skader er på havørrederne. Forklaringen er, at faunapassagen er lavet sådan, at havørrederne kan svømme igennem og ikke behøver springe op af en fisketrappe. Desto mere ærgerlig er jeg over, at blive hængt ud - og hele branchen behandlet på en useriøse måde.