Akvakultur

Dambrugsejer forstår ikke amtets afvisning af nødvendig butiksudvidelse

Ole Jensenole.jensen@nordjyske.dk VOLSTRUP: "Ren og skær chikane fra amtets side og en besynderlig holdning til udviklingen i landdistrikterne." Så kort beskriver dambrugsejer Erik Ugilt Hansen Nordjyllands Amts afslag på at give jagt- og fiskebutikken MB Jagt & Fiskeri i Volstrup tilladelse til at udvide med 100 kvadratmeter. Det har betydet, at butikken efter 10 års virke nu er lukket og er flyttet til Hobro i nye lokaler. - Jeg forstår ikke amtets holdning. Tre gange har butikken siden starten foretaget udvidelser til de nuværende omkring 300 kvadratmeter, og fra Nørager Kommunes side har der også været fuld opbakning til den sidste på 100 kvadratmeter. Men alene fordi vi ligger i landzone, har amtet de sidste tre år spændt ben for den nødvendige udvidelse, påpeger dambrugsejere uforstående og tilføjer: - Meget mod deres vilje har det betydet, at Margit og Bjarne Jensen nu er blevet tvunget til at flytte deres butik med store flytteudgifter til følge, fordi de har ambitioner med den. Optimal placering Erik Ugilt Hansen påpeger, at der er en synergieffekt ved at have jagt- og fiskebutikken nabo til VolstrupFiskepark. - Det har givet mulighed for at servicere de mange lystfiskere ved fiskesøen på en god måde og med årene gjort stedet attraktivt. Men det mener amtets folk åbenbart ikke er væsentligt, erklærer ErikUgilt Hansen. Han har nu overtaget de tomme butikslokaler og den fremtidige drift af Volstrup Fiskepark nabo til hans eget dambrug i Volstrup. - Vi vil selvfølgeligt fortsætte med at drive put and take søen. Lystfiskerne vil også fremover have mulighed for at leje fiskestænger i butikken og købe madding og andet nødvendige tilbehør. Mere bliver der ikke tale om, for Bjarne Jensen er fortsat fiskemester hos mig og vi skal jo på ingen måde være konkurrenter fremover, understreger ErikUgilt Hansen. Han sysler i øjeblikket med visse planer for udnyttelse af de mange kvadratmeter i butikken i Volstrup, uden at han dog på nuværende tidspunkt vil løfte sløret nærmere for dem.