Sindal

Damerne først ...

I Sindal dukkede FPF op for 40 år siden - fem år tidligere end FDF

SINDAL:Damerne først - den vending passer ganske fortrinligt på den opstart i Sindal, der betyder, at den lokale FDF-kreds om en lille måneds tid kan fejre sin 40 års fødselsdag. For selv om drengeforbundet FDF på landsplan blev stiftet flere årtier før pige-pendanten FPF, var billedet omvendt i Sindal. Her blev FPF nemlig stiftet i marts 1965, mens FDF først kom på banen i marts 1970. - Og der er sket store ting hver femte år, for 1. marts 1975 kunne vi indvie Sindal-borgen, fortæller Ole-Jan Staun Pedersen, som er tidligere kredsleder og nuværende bestyrelsesmedlem i Sindal FDF - og understreger, at han bestemt ikke betragter det som en begivenhed på linie med de øvrige, da han i 1980 begyndte i Sindal FDF i 1980. I 1974 slog pige- og drengeforbundene pjalterne sammen på landsplan, men en gennegang af protokollerne i Sindal viser, at her skulle de to køn lige have lidt mere tid til at se hinanden an. Først fire år senere var tiden til en sammenlægning således moden lokalt. I dag er navnet som bekendt blot FDF, men at der fejres en 40 års fødselsdag 12. marts for nuværende og tidligerer ledere skyldes altså FPF. For år tilbage var indsamling af papir den helt store indtægtskilde for FDF'erne. - Det gav op til 30.000 kr. om året, da det var bedst, men da genbrugsboblerne kom og genbrug blev til en industri, var det slut. Sidste gang vi samlede papir ind var i 1994, og det gav altså et underskud på 5000 kr.!, fortæller Ole-Jan Staun-Pedersen. I stedet har kredsen måtte finde på nye indstægsmuligheder, så der kan skaffes kapital til aktiviteterne for de omkring 60 medlemmer - og her er det årlige julemarked i Sindalborgen blevet til lidt af en succes. Tombola med gevinster fra den lokale handel og erhvervsliv samt "grøntboden"og håndarbejdet giver en årlig indsprøjtning på 10.000 - 12.000 kr.

Breaking
Oversvømmelser efter dobbelt skybrud
Luk