Turisme

Damp på turistkedlen

I alle dele af ladet tegner turismen sig for en vigtig del af den økonomiske aktivitet. Både i de større byer samt ydreområderne, hvor der i disse år er særligt behov for at skabe vækst, beskæftigelse og attraktive arbejdspladser.

Aktiviteten i turismen har i de senere år været faldende som følge af et faldende antal udenlandske overnatninger. Et fald, som allerede satte ind lang tid før den økonomiske krise ramte os i 2008. Opgaven med at stimulere produkt- og oplevelsesudvikling er en af de veje vi kan gå, nu hvor der er bug for at vi øger indsatsen for at vende udviklingen. Andre faktorer omfatter tilgængelighed, tiltrækning af flyruter, nyskabende markedsføring mv. Men produktet skal være i orden og byde på gode oplevelser, for at turisterne vender tilbage, samt - f. eks. gennem sociale medier - anbefaler Danmark til venner og familier. Lov om Visit Danmark, der trådte i kraft i juli måned sidste år, definerer ret tydeligt, at regionerne og kommunerne har ansvaret, når det handler om at stimulere produkt - og oplevelsesudvikling på turistområdet. Så Danmark derigennem kan styrke sin attraktionskraft som rejsedestination. Produkt og oplevelsesudvikling handler bl.a. om at binde turismens mange enkeltdele sammen - så værdikæden bliver stærk. Opgaven består dernæst i at få den formidlet, så de fremstår langt mere sammenhængende og attraktive for dem det i sidste ende handler om - nemlig de turister, der fremover i stigende grad skulle vælge Danmark som rejsemål. For regionerne er opgaven ikke ny. Allerede i forbindelse med etableringen af regionerne blev turisme til et kerneområde for regionernes arbejde med regional udvikling. Dels via regionale turismeudviklingsredskaber som findes i hver region. Dernæst gennem de midler som regionale vækstfora hvert år prioriterer til konkrete produktudviklingsaktiviteter. Fokus er nu bl.a. på modningen af nye ideer til kommende oplevelser, aktiviteter, byggerier, udstillinger, speciel - interest- guides, ruter, temaer m.v. Eller formidling af lokal kulturarv, historie m.v. via digitale/mobile medier. Udviklingen af netop denne type produkter, aktiviteter, tilbud og oplevelser bidrager samtidig til at forme Danmarks attraktionskraft som rejsemål og turismeland. Navnlig fordi vi herigennem skaber nogle vigtige "reasons to go". Spørgsmålet er nu? Er der så kommet damp på de regionale turismekedler! Bestem ja. Og lad mig nævne nogle eksempler. I Nordjylland har vi tidligere på året lanceret en turismepakke, der frem til 2013 skal være med til at styrke udviklingen og markedsføringen af turismeerhvervet i Nordjylland. Pakken er en samlet ramme på over 100 mio. kroner. En væsentlig andel vil gå til at løfte de produktudviklingsaktiviteter som fremgår af "Fyrtårn Nordjylland", der er nordjysk turismes samlede strategi for de kommende år. Strategiens hovedfokus er børnefamilier: sjov, leg og læring. Voksne par: forkælelse og det gode liv, samt erhvervsturisme. Pakken sikrer også øget adgang til kompetenceudvikling for de ansatte i de virksomheder som servicerer turisterne. Formålet med den store satsning er samtidig at skabe et stærkt og sammenhængende billede af Nordjylland som ferie - og rejsemål. Derfor afsætter vi også en markant andel til markedsføring af Nordjylland i udlandet. Det sker i samarbejde med private partnere og Visit Danmark. Der skal sættes damp på turismekedlen for at øge kundegrundlaget og der igennem øge væksten og beskæftigelsen i Nordjylland og resten af Danmark.