Aså

DanÆrt i Asaa får påbud om at nedbringe støjudslippet

ASAA:DanÆrt i Asaa har af teknik- og miljøudvalget fået et påbud om inden for en periode på tre måneder at nedbringe støjudslippet fra virksomheden, så de gældende grænseværdier ikke fremover overskrides. Sagen om DanÆrt-støjen opstod, da en nabo til virksomheden klagede til kommunen. Det fik efterfølgende teknik- og miljøudvalget til i august 2004 at kræve, at DanÆrt fik udført en støjmåling på stedet. Resultatet af denne måling ligger nu klar, og det viser, at DanÆrt om dagen klart overskrider de gældende støjregler flere steder - blandt andet ind imod klagerens skel. Ud over påbuddet om at nedbringe støjen skal Dan-Ært også senest 1. oktober dokumentere, at støjgræn-serne på stedet overholdes.