DanÆrt skal dæmpe støjen

Udvalg fastholder krav om forbedringer efter møde

ASAA:Selv om de på virksomheden ikke er udelt begejstrede for ideen, skal DanÆrt i Asaa midtby i den nærmeste fremtid til at skrue ned for støjen. Det står klart, efter at virksomhedens ledelse og teknik- og miljøudvalget i denne uge holdt et møde for at tale sig til rette om de uenigheder, der har været i forbindelse med udvalgets tidligere fremsatte påbud om at få nedbragt støjudslippet fra virksomheden. Udvalget og virksomhedsledelsen var inden mødestarten ikke enige om, hvorvidt det var i orden at fremsætte det nævnte krav, men udvalget valgte efter mødet at fastholde påbuddet for på dén måde at imødegå de naboklager, der har været over støjen fra DanÆrt. Formanden for teknik- og miljøudvalget, Bendt Danielsen (Borgerlisten), påpeger i den forbindelse, at der i udvalget skete en grundig afvejning af både naboernes støj- og DanÆrts produktionsinteresser, inden beslutningen om at få nedbragt støjudslippet blev truffet - ligesom han fastslår, at dialogen med virksomhedsledelsen blev gennemført i en konstruktiv og resultatsø-gende ånd. Udvalgets beslutning betyder, at den første del af DanÆrts påkrævede nedbringelse af støjudslippet skal være færdiggjort senest 15. august - efter at kommunen inden da har godkendt det støjnedbringende tiltag.