Aalborg

DanFish 2003 et udtryk for kampånd

"Større end nogensinde!" Udsagnet blev gentaget så mange gange i løbet af åbningsdagen for årets fiskerimesse i Aalborg, at det næsten kunne opfattes som en besværgelse.

10.000 kvadratmeter, 400 udstillere fra 26 lande og gæster fra 40. Et forventet besøg på 25.000-30.000, alle faste og flytbare haller fyldt, alle byens hoteller fuldt belagt. DanFish International 2003 er imponerende, og det er nærliggende at se den i paradoksal relation til fiskeriets øjeblikkelige krise. Fødevareminister Mariann Fischer Boel (V) gjorde det i sin åbningstale: - Jeg ser det som et positivt udtryk for, at fiskerierhvervet ikke lader sig slå ud. Jeg er utroligt glad for, at erhvervet viser kampånd, for vi står i en vanskelig situation, erkendte hun. Men på messen viser danske og udenlandske firmaer alle de muligheder, der ligger i udvikling, ny teknik, uddannelse og service. Redskaber med bedre selektivitet, øget kvalitet og et mere varieret udbud af fisk og fiskeprodukter er nogle af udviklingsmuligheder, vi må benytte os af. Jeg tror på, at vi kan overvinde modstrømmen, sagde hun. Blandt vejene ud af krisen fremhævede hun bl.a. bestræbelserne på at skabe ubrudt kølekæde fra "hav til mav'", en udvikling, som støttes af EU og den danske stat gennem de såkaldte FIUF-midler. Efter åbningen, hvor også udstillingens vært, direktør Ernst Trillingsgaard, og borgmester Henning G. Jensen, bød velkommen, var hun på en længere rundgang på messen, blandt motorer, trawltromler, lyskastere, ekkolod og rejerensemaskiner. Messen er i høj grad en fagmesse. På konkursens rand Her og der sås et "solgt"-skilt på en motor, men krisen i de danske kystsamfund er en realitet og et samtaleemne på messen. - 25-30 pct. af fiskerne er så klemte, at de ikke kan betale renter og afdrag på deres lån. Situationen kan ikke vare ved ret længe i den gruppe, når de ikke har mulighed for at fiske sig ud af det, fortæller direktør John S. Kristensen, Spar Nord, Hirtshals. Et rundspørge til øvrige pengeinstitutter i byen bekræfter situationen. Op til en tredjedel af byens flåde er reelt på konkursens rand. - Og den henstand, Fiskeribanken har givet, er meget kortsigtet. Pengene skal falde inden april, der er morarenter på, og til april forfalder en ny termin, konstaterer John S. Kristensen, der ikke bebrejder Fiskeribanken. Den har gjort, hvad den politisk har fået mulighed for. Han kender ikke økonomien i de øvrige vestkysthavne i detaljer, men han er ret overbevist om, at det står mindst lige så slemt til som i Hirtshals. Men der er altså også fiskere i Danmark som kan og vil investere - kystfiskerne i de indre farvande og den pelagiske flåde. Og DanFish i lige så høj grad de danske udstyr-industris salgsvindue mod udlandet, hvad de 133 udenlandske delegationer er et udtryk for.