Dania globaliserer i Aars

Ny maskinfabrik er ved at skyde op på Markedsvej

AARS:Mens andre virksomheder i disse år har travlt med at flytte produktionen til nye, eksotiske destinationer, har Jernstøberiet Dania valgt en anden strategi. - Vi globalisererer i Aars i stedet for i Østeuropa eller i Asien, konstaterer administrerende direktør Poul Erik Haurum stilfærdigt - og med et lille glimt i øjet. Problemstillingen har senest været aktuel i forbindelse med opførelsen af en splinterny maskinfabrik, der skal afløse Danias nuværende produktionsfaciliteter på Hjortkjærsvej. Fabrikken på Hjortkjærsvej har længe været ved at vokse sig ud af de nuværende, fysiske rammer. - Og i den forbindelse har det da seriøst været inde i overvejelserne, om vi med fordel kunne flytte produktionen til udlandet, indrømmer Dania-direktøren. Efter at have rådført sig med en række af de faste kunder nåede virksomheden imidlertid ret hurtigt frem til den konklusion, at en udflytning næppe ville være den rette løsning i Danias tilfælde. - Dét at producere jernstøbegods er i virkeligheden slet ikke så simpelt og lavteknologisk, som mange måske går og tror. Og kendsgerningen er derfor, at de kunder, vi har, stort set ikke benytter sig af underleverandører i lavtlønslandene. - I lande som Polen, Ukraine og Kina kan du måske nok købe produkterne billigere, men du opnår ikke nødvendigvis den stabilitet og fleksibilitet, som bestemt også hører med i det samlede billede. - Af samme grund tør jeg godt sige, at vi her på Dania ikke i øjeblikket føler os så voldsomt truet af den internationale konkurrence, forklarer Poul Erik Haurum. 2600 kvm. til 11 mio. For de cirka 30 medarbejdere i Dania-filialen på Hjortkjærsvej er det i sagens natur gode nyheder. De kan indtil videre føle sig forholdsvis trygge i jobbet - og har måske endda udsigt til at få et par ekstra kolleger, når den nye fabrik på Markedsvej står færdig i løbet af sommeren. Den nye fabrik er i disse uger ved at skyde op på den grund, hvor Himmerlands Elforsyning tidligere havde til huse, og når byggeriet er afsluttet, vil Dania-komplekset på Markedsvej være udvidet med en 2600 kvm. stor fabrik med tilhørende administrationslokaler. Prisen for den nye fabrik ventes at løbe op i cirka 11 millioner kroner, men så skulle pladsproblemerne til gengæld også gerne være løst i nogle år frem i tiden. - Samtidig med at vi forhåbentlig opnår en endnu bedre intern kommunikation ved at flytte maskinfabrikken fra Hjortkjærsvej til Markedsvej, påpeger Poul Erik Haurum.