Danisco-pris til Niels Christian Nielsen

{ Danisco Prisen 2007 går til professor Niels Christian Nielsen ved Aarhus Universitet. Han får prisen og de medfølgende 250.000 kr. for sin stærke internationale forskningsprofil, ikke mindst hvad angår fødevarerelaterede problemstillinger og hans store engagement i opbygning af NanoFood konsortiet. Når Niels Christian Nielsen får prisen vil nogen måske undre sig, for han har fokuseret sin forskning på andre områder end fødevarer. Hans forskningsområde er kernemagnetisk resonans spektroskopi, hvor han som leder af Danmarks Grundforskningsfonds Center for Uopløselige Proteinstrukturer udvikler metoder til strukturel og funktionel analyse af membranproteiner, fibriller og protein aggregater. Dette center er tæt integreret med nanoscience centret iNANO og NanoFood konsortiet, hvor han har bidraget væsentligt til etablering af en forskningsplatform til anvendelse inden for fødevareområdet. Og pristildelingen skal ses som en anerkendelse af at få indført avancerede videnskabelige og helt nye metoder til karakterisering og måling af såvel fødevarekomponenter som fødevareoptagelse i levende organismer. Hans arbejde viser, at grundforskning og erhvervsliv kan have stor glæde af hinanden. Gennem et samarbejde med Daniscos forskere i Brabrand inden for nanoteknologi er der bygget bro mellem universitetsverdenen og industrien med støtte fra Højteknologifonden. Det er et værdifuldt arbejde, som begge parter har stor glæde af og i sidste ende en platform til gavn for resten af samfundet.

Breaking
Dalle Valle i Aalborg konkurs
Luk