Danish Crown afviser kritik

RANDERS:På flere punkter bliver den kritik, som advokat og landmand Henrik Skaarup, Brønderslev, rejser mod Danish Crown, afvist fra selskabets side. Således bestrider informationschef Anne Villemoes, at Danish Crown ikke viser tilstrækkelig interesse for at sælge dansk kød. - Vi har faktisk et brand, Dansk Kalv, som vi bruger ret mange kræfter på at markedsføre. Vi gør, hvad der står i vores magt for at imødekomme forbrugernes ønsker. Men i sandhedens interesse må man også sige, at der ikke altid er overensstemmelse mellem det billede af forbrugernes ønsker, der tegner sig i medierne, og den faktiske efterspørgsel. Vi har Danmarks største økologiske svineslagteri, vi har Dansk Kalv, vi har en række andre specialprodukter. Men den store volumen ligger altså dér, hvor prisen er afgørende. Vi kan ikke definere og bestemme, hvad der skal ligge i køledisken. Det gør indkøberne – sandsynligvis ud fra en opfattelse af, hvad kunderne ønsker at finde der, pointerer hun. Plads til udenlandsk kød Anne Villemoes bekræfter derimod, at Danish Crown også sælger udenlandsk kød i Danmark. - Som international virksomhed driver vi også en tradingvirksomhed, og her har vi i mindre omfang også udenlandsk kød i det sortiment, vi tilbyder til vore kunder. Men modsat har vi ingen interesse i at bringe dyr til slagtning i udlandet. Vores råvarer er danske, de skal slagtes i Danmark. Det er faktisk betingelse på nogle af vore udenlandske markeder. Men vi agerer globalt, og er nødt til at være konkurrencedygtige, og det forudsætter blandt andet, at vi udnytter stordriftsfordele, tilføjer hun som svar på Henrik Skaarups udtalte frygt for centralisering. Anne Villemoes ærgrer sig over kritikken. - Der er især ærgerligt, når den kommer fra en andelshaver, som ovenikøbet har sæde i et af vore folkevalgte organer og kan fremføre sin kritik direkte og søge svar på de spørgsmål, han ønsker. Danish Crown er en andelsvirksomhed. Der er et demokratisk system. Er tilpas mange enige med Henrik Skaarup, kan de komme igennem med deres krav overfor ledelsen, erklærer hun.