Slagterier

Danish Crown får 30 nye

Sæby Kommune får 64 nye indbyggere i næste uge - de kommer fra Gindsted

SÆBY:Indbyggertallet i Sæby vokser med godt 60 i næste uge, og det kan man takke slagteriet Danish Crown for. I løbet af mandag og tirsdag ankommer 30 slagteriarbejdere og deres familier til Sæby. Det er alle medarbejdere, som hidtil har været ansat på Danish Crowns svineslagteri i Grindsted. Slagteriet i Grindsted lukkede i fredags. Slagteriet havde cirka 700 medarbejdere, og på forhånd have et par hundrede af dem givet udtryk for, at de gerne ville fortsætte med at arbejde indenfor Danish Crown. Fra Mayanmar De 30, som har valgt at blive ansat på slagteriet i Sæby, kommer alle oprindelig fra Myanmar - det tidligere Burma, oplyser tillidsmand på Danish Crown i Sæby, Per Jensen. Per Jensen oplyser, at det er godt 60 burmesere, som komme til Sæby. 12 af slagteriarbejderne har koner eller kærester, og der er 24 børn. I første omgang bliver de indlogeret på Københavns Lærerforenings feriekoloni. Feriekolonien er lejet i otte uger, så tilflytterne kan få tid til at både at finde ud af, om de vil blive i Sæby og finde ud af, hvor de kan få en mere permanent bolig efter eget valg. Fællestillidsmand Karsten Thomsen og tillidsmand Per Jensen kommer til at fungere som den umiddelbare velkomstkomité for tilflytterne. - Vi er klar til at tage imod burmeserne, når de ankommer, og til at vise dem tilrette de første dage. Desuden bor vi begge nærheden af feriekolonien, så vi altid vil kunne tilkaldes, hvis der skulle være behov for det, siger Per Jensen. Desuden får tilflytterne tilknyttet en mentor, som følger dem den første tid. Flytningen fra Grindsted til Sæby er planlagt sådan, at der ankommer enkelte slagteriarbejdere i morgen, mandag. De øvrige ankommer i løbet af tirsdagen. Onsdag morgen giver medarbejdere fra Sæby Kommune de nye indbyggere en orientering om de forhold, som har med kommunen og andre offentlige myndigheder at gøre. Per Jensen oplyser, at der også på forhånd er truffet aftale med et pengeinstitut om oprettelse af lønkonto for slagteriarbejderne. I løbet af onsdagen bliver der desuden arrangeret rundvisning i Sæby by. Per Jensen oplyser, at alle, som kommer fra Grindsted, går på danskkursus. - Vi ved ikke, hvor længe de har været i Danmark, men vi har fået oplyst, at en hel del taler udmærket dansk. Men det er arrangeret, at de kan fortsætte med at lære dansk. Alle ansat Slagterimedarbejderne er alle ansat på slagteriet i Sæby per 5. oktober, og der er brug for dem alle, siger fabrikschef Steffen Hupfeld. En af grundene til, at Danish Crown i Sæby kan bruge så mange nye medarbejdere på én gang er både, at der konstant er udskiftning af medarbejdere. - Desuden får vi jo i løbet af kort tid et nyt konkurrerende slagteri i Vrå. For nogle af vores nuværende medarbejdere ligger dette slagteri nærmere deres bopæl, end vi gør. Så vi er med medarbejderne fra Gindsted lidt forberedt på, at der er medarbejdere, som vælger at skifte, siger Steffen Hupfeld. Slagteriet i Sæby byder de nye medarbejdere velkommen med kaffe torsdag morgen i næste uge. - Efter en kort velkomst og generel introduktion bliver der rundvisning på hele slagteriet inden de nye medarbejdere får en mere detaljeret præsentation af de afdeling, hvor de skal arbejde, og får mulighed for at hilse på deres nye arbejdskolleger, siger Steffen Hupfeld. Flytningen til Sæby er blevet en realitet efter at medarbejderne fra slagteriet i Grindsted har været på et kort besøg i byen og på slagteriet i Sæby. - Det har været en glædelig overraskelse for os, idet vi på forhånd ikke regnede med, at der var nogen, som ville flytte så langt, siger Steffen Hupfeld.