Slagterier

Danish Crowns fremtid afgøres i 2010

Danske lønomkostninger skal 20 procent ned - intense forhandlinger om DC Future

2
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

MED LØNNINGER langt over niveauet i de lande, vi skal konkurrere med, er der et stort problem. Kjeld Johannesen tror på, at der er en vej ud for Danish Crown, men han er bekymret for Danmark som helhed. Foto: Martin Damgaard

RANDERS:Kjeld Johannesen, 56, løber ti kilometer på 55 minutter, maks. en time. Det er hans krav til sig selv, så længe han står i spidsen for Danish Crown. For det kræver god fysik at være administrerende direktør i verdens næststørste slagterikoncern. Formen holder han med løbeture hjemme på Nibe-egnen lørdag og søndag, seks eller ti kilometer hver dag. Jobbet kræver også gode nerver. Dem bliver der brug for i 2010. Igen. I år skal den store handlingsplan DC Future fuldføres. 2009 har været ualmindeligt svært for både landmænd og danske medarbejdere, kravene til ledelsen er ubønhørlige, og tonen på landmandsmøderne var rå hen over sommeren. - Kan man ikke li' det miljø, skal man ikke være slagteridirektør, men der jo en grænse for, hvad man skal acceptere, bemærker han. Året sluttede med håb: "Svinesektoren i Danmark er gennem den lange nat", lød budskabet, da regnskabet blev fremlagt i november. Men om morgengryet udvikler sig til en strålende majdag eller en grå novemberdag, er fortsat uvist. Forløbet af 2010 afgør Danish Crowns fremtid. Over halvandet år, frem til oktober, skal koncernens konkurrenceevne forbedres med samlet 1,6 milliarder kroner. Regering, folketing og embedsværk forudsættes at bidrage med 300 millioner kroner, men de 1,3 milliarder skal findes indenfor koncernen - og det vil i højeste grad sige blandt medarbejderne: "Det danske lønniveau udgør DC’s største enkelt-udfordring på omkostningssiden. Lønomkostningerne skal reduceres med 20 pct. pr. kg hhv. ved at sætte nuværende overenskomst under lup og ved at tænke overenskomst på en ny måde sammen med medarbejderne" (planens punkt 8). Kjeld Johannesen: - Planens mål er højere afregning til landmanden og dermed at sikre nogle danske arbejdspladser. Vi er i dag foran eller med planen på alle ni hovedpunkter, men på to punkter er vi meget afhængige af andre: fjernelsen af de "politiske handicap" (forskelle i kontrolomkostninger, miljø- og finansieringsvilkår hos landmanden etc., red.) samt reduktionen af lønomkostninger. Vi har i øjeblikket nogle intense drøftelser, konstruktive, men også meget komplicerede, siger han. Tour de force Gennem efteråret har han holdt 36 medarbejdermøder, 16 landmandsmøder plus en række andre møder i ind- og udland, en sand tour de force, der nok har stillet krav til fysikken, men også en vigtig del af processen for alle parter: - Jeg har mødt alle vore medarbejdere i Danmark og oplever, at den enkelte gerne bidrager til løsningen. Dét, der bekymrer folk mest, er selvfølgelig, om de har deres job og dermed også, om vi er konkurrencedygtige. Jo, selvfølgelig har der været larm på medarbejdermøderne, men hos flertallet oplever jeg en konstruktiv tilgang til planen. Ulige vilkår For både medarbejdere og landmænd er bekymringen i virkeligheden den samme: er det muligt for Danish Crown at være konkurrencedygtig med de vilkår, der gælder i Danmark i forhold til Tyskland: Det vil sige: forskellen i skatteforhold og moms, i vilkårene for biogas og anden grøn energi, og en lang række andre områder, hvor tyske landmænd er bedre stillet. Og fremfor alt: det meget høje danske lønomkostningsniveau. Vi konkurrerer på meget ulige vilkår, fastslår han: - Når vi betaler 100 kroner i Danmark, betaler vi 44 kroner på vore tyske fabrikker, 50 i England og USA og 28 i Polen. Og i løbet af finanskrisen har Danish Crown tilmed fået reduceret sine lønomkostninger i Tyskland med 10 procent, simpelthen fordi udbuddet af arbejdskraft er blevet større, påpeger han. Det hænger sammen med den måde, arbejdsmarkedet i den tyske kødindustri fungerer på: nogle entreprenører stiller med en kolonne af arbejdere (f.eks. polske) og byder ind på arbejdet. Det betyder også, at forskellen mellem Danmark og Tyskland er særskilt stor i kødindustrien. - Men når lønnen herhjemme er steget med 25 procent siden 2002, mens den er faldet fem procent i Tyskland, og vi samtidig har fået omkostninger i form af bankpakker, vækstpakker og andre ting, står dansk eksportindustri helt generelt med et kæmpe problem, fastslår Kjeld Johannesen. Smågrisene ud af landet I stærkt stigende omfang bliver danske smågrise solgt til opfedning udenfor Danmark, nu er det hver fjerde. Der bliver færre grise at slagte herhjemme- en del af udfordringen for både virksomhed og ansatte. Kjeld Johannesen tror på, at en vellykket gennemførelse af DC Future-planen vil kunne genskabe landmændenes tillid til Danish Crown. - Men vi får ikke alle grisene tilbage. Danmark har verdens bedste avlssystem, danske grise spiser mindre og gror hurtigere, så den er efterspurgt, særligt i en situation med billigt korn i hele Europa, kombineret med den laveste so-bestand i Polen i 60 år. Størrelse afgørende Men Danish Crown skal fastholde et niveau, der gør os til en interessant spiller på det globale marked, fastslår han. Og så skal man være stor. - Der er kun to niveauer i for slagterier: enten et er man et lille slagtehus med et nærmarked, eller stor med internationalt netværk. Vi kender udviklingen i Australien, Japan, Korea og Kina, - her har vi tre kontorer og har forøget vores salg med 40 procent over det sidste år. Og lige før jul afskibede vi fra Aalborg 2000 tons til Rusland, f.eks. Jeg oplever store japanske kunder, som helt seriøst diskuterer, om vi har varer nok til dem. Leveringssikkerhed i de mængder er et salgsparameter i sig selv, påpeger han. Uden at ville nævne virksomheder ved navn, tror han ikke på slagteriet af mellemstørrelse. Han tror heller ikke, at det sidste slagteri i Danmark er nedlagt, men med syv svineslagterier tilbage i Danish Crown er hans vurdering, at man hér er tæt på at være færdig med strukturrationaliseringen. Hvis altså vi nogle grise at slagte -og det kræver igen, at der bliver betalt en pris, som giver økonomi i at opfede en gris i Danmark. Vi holder vore anlæg åbne, så længe, vi kan se, at der er en mulighed for at komme gennem med DC Future-planen, siger han. Anstændighed Siden dannelsen af Danish Crown i 1988 er koncernen gået fra 44 til 22 slagterier og fabrikker. I Nordjylland alene er otte anlæg lukket. Det giver erfaring. DC Futures mål om de 20 procents reduktion af lønomkostninger pr. kg skal nås halvt gennem effektivisering og rationalisering, halvt på lønnen - svarende til 20 kroner i timen. Jobgaranti, jobsikkerhed eller særlig kompensation ved evt. afskedigelse er et element i planen. - Jeg synes, vi gør det på en anstændig måde og har gode ordninger sammenlignet med industrien i øvrigt. Jobbanken, normalt med tillidsmanden som bestyrer, har været et fast element, men man kan aldrig være stolt af, at det er nødvendigt at komme gennem den proces. Alle ville hellere have beholdt deres arbejde, véd han.

Forsiden


Breaking
Medie: Epidemikommission vil sende skoleelever hjem
Luk