Tyverier

Dankort afhængigt af vaner og kendte rutiner

Dit Dankort er forsynet med en alarm, så ændringer i økonomisk adfærd får klokkerne til at ringe hos PBS, der omgående spærrer kortet, og først giver dig adgang til dine egne penge igen, når et nyt kort er fremsendt. Det sker mange tusinde gange årligt. Hvor mange ønsker hverken Dankort A/S eller PBS, der overvåger brugen af kortene for Dankort A/S, at oplyse. Kun vil de sige, at de fleste tilfælde af spærringer drejer sig om kort, der enten er mistede eller blevet stjålet. Men man kan altså som forbruger sagtens komme til at stå i en virkelig udgave af skræk-scenariet - at stå i en lang supermarkedskø med en vognfuld af varer, bevidsthed om at der er dækning på kontoen og alligevel få melding fra kasseassistenten om, at kortet er spærret. -Praksis er, at brugeren skal orienteres først, hvis det er muligt. Men det er pengeinstituttet, der skal stå for det. Og måske er det nødvendigt at spærre kortet på et tidspunkt, hvor brugerens bank ikke kan få fat i vedkommende, eller vi ikke kan få fat i banken forud for spærringen, fortæller Jane Efsen, der er jurist i Dankort A/S. Dankort kan spærres som følge af manglende dækning på kontoen, som følge af bortkomst eller som følge af tyveri. Men altså også som følge af ændret adfærd hos ejeren af kortet. Hvad ændret adfærd er i praksis, ønsker hverken PBS eller Dankort A/S at oplyse. Ændret adfærd -Der er mange mange forskellige ændringer af adfærd, der udløser alarmering på kortet. Hvis der f.eks. hæves store beløb flere gange lige efter hinanden, eller der med meget kort mellemrum hæves på det flere forskellige steder i landet. Men vi ønsker ikke at oplyse detaljeret om, hvad der udløser kortets alarmering, fordi det ville kunne bruges som en manual af dem, der stjæler kort, siger Jane Efsen fra Dankort A/S. Den konkrete overvågning af Dankort sker hos PBS, hvor en afdeling alene overvåger brugen af Dankort og Visa Dankort. -Ikke sådan at de sidder og kan følge den enkelte kortholders økonomiske transaktioner i detaljer. Det er ikke muligt hos PBS at vide, hvem der ejer kortet. Det er alene tranfikken på kortet, der registreres. Det sker altsammen efter regler fra Datatilsynet, forklarer Jane Efsen. Fra PBS går der melding til Dankort A/S om, at et kort er spærret som følge af adfærds-ændring, ligesom det pengeinstitut, der har kontoen orienteres og videre skal orientere sin kunde pr. brev eller telefon. Helst inden kortet er spærret. Hos PBS ønsker Pia Thomsen heller ikke at oplyse, hvordan ændret kort-adfærd defineres eller hvor mange kort, der årligt spærres efter den model. -Jeg kan kun sige, at det sker, hvis forbruget afviger fra normalforbruget. Men vi tager naturligvis hensyn til, hvis det er feriesæson og andet, så man ikke er forment adgang til sin konto, fordi man gør andet end at handle i det lokale supermarked, siger Pia Thomsen. Visa anderledes Er der tale om et rent Dankort er der kun mulighed for at spærre permanent, så kortholder skal have udstedt nyt kort for igen at bruge sin konto, mens Visa Dankort, der kan bruges i udlandet har en mulighed for midlertidig spærring. -Netop fordi det er muligt, kortholder er i udlandet, hvor situationen vil være væsentligt vanskeligere at håndtere, er der den forskel på kortene, siger Pia Thomsen. Oplever man som forbruger, at man har sit kort i hånden, penge på kontoen og alligevel må se sig forment adgang til egne penge, skal man i almindelig åbningstid kontakte sit pengeinstitut. Ellers Dankort A/S der er døgnbemandet og kan iværksætte udarbejdelsen af et nyt kort. Men nogle dage vil der gå, før det er fremme med posten, og er det op til en weekend, har man altså ikke adgang til sine penge i banken. -Alle reglerne for spærringer af kort er udarbejdet af hensyn til kortholderne. Det kan jo være en markant ændret brug af kortet er indikation på, at det er stjålet, og så er det kundens interesse, at skaden begrænses mindst muligt, siger Jane Efsen fra Dankort A/S. Men hvad ændret adfærd, der kan afskære en kortholder fra sine egne penge, forbliver en hemmelighed, brugerne ikke kan få kendskab til.