Dankortet bruges mindre

Kunderne sparer op og låner færre penge.

Annette Drivsholm: - Landbruget er fortsat hårdt ramt. Privatfoto

Annette Drivsholm: - Landbruget er fortsat hårdt ramt. Privatfoto

Kunderne sparer op og låner færre penge. Det konkluderede direktør Annette Drivsholm fra Spar Nord Bank i Midtvendsyssel på mødet i Spar Nord Bank, bankområde Midtvendsyssel. Summen af indlån og udlån er faldet fra 2,9 milliarder kroner i 2009 til 2,8 milliarder kroner i 2010. Udviklingen dækker over en vækst i indlån på 43 mio. kr. og et fald i udlån på 146 mio. kr. - Forklaringen på, at forretningsomfanget er, at virksomhedernes investeringer og dermed finansieringsbehov er på et lavt niveau - og dertil kommer, at private husholdninger sparer op i stedet for at forbruge. - Hvis for eksempel 930 kunder, hver låner 150.000 kr., til en ny bil eller til renovering af huset eller andet - så havde vi totalt set lånt 146 mio. kr. ud, og dermed var udlånet status quo. - Det ville så medføre, at bilhandlerne og/eller håndværkerne får mere at lave, og dermed lyst til at investere, og så videre. - Vi vil gerne, at de kunder, der har mulighederne for at låne flere penge, gør det, når lysten og behovet opstår. Om fremtiden sagde Annette Drivsholm, at der nok vil gå et par år mere, hvor virksomhederne vil holde lidt igen med investeringer, og de private husholdninger vil holde lidt igen med forbruget. Men der vil være positive vækstrater, og billedet vil være helt anderledes end de seneste par år. Om erhvervslivet generelt sagde Annette Drivsholm, at der er spæde tegn på, at økonomien i samfundet er i vækst. -De erhvervsvirksomheder, der eksporterer, har efterhånden igen en god eksport. Det halter dog meget med den indenlandske efterspørgsel, hvilket går ud over de virksomheder, som lever af hjemmemarkedet. - Krisen har fået mange virksomheder til at afskedige medarbejdere. Generelt har mange virksomheder - for at imødegå krisens længde - innoveret med nye produkter, markeder eller kundegrupper, og dermed nu mindre berørt af krisen på nuværende tidspunkt. - Der er også arbejdet med effektivisering af driften. Markedsførings- og salgsindsatsen er også øget. Nogle har også satset på ekstern samarbejde, hvilket f.eks. kan handle om at udveksle viden med andre aktører eller innovere i samspil. En af de kundegrupper, der har været meget fokus på de seneste par år, er landmændene. - Uden at overdrive kan jeg vist godt sige, at det ikke altid har været historier med positiv vinkel. - 2010 var endnu et svært landbrugsår. Ikke lige så svært som 2009, men der var stadig store udfordringer. Afregningspriserne på f.eks. svinekød steg ganske vist, men det samme gjorde priserne på det foder, der skal bruges. Også mælkeproducenterne mærkede dette forhold.