Lokalpolitik

Danmark bliver grimmere

Et kortsigtet udsalg af vores fælles natur, åbne landskaber og unikke kyststrækninger gør ikke Nordjylland rigere - kun grimmere.

Vi opfordrer derfor indtrængende alle ansvarlige politikere til at nedstemme det forslag, der torsdag førstebehandles i Folketinget. De bebudede lempelser af Planloven skal i store træk gælde for os, der bor i det såkaldte udkantsdanmark, men de er så omfattende, at over 40 procent af Danmarks areal - og over 50 procent af kystlandskaberne generelt omfattes af det lovforslag, som også forskere, videnscentre og Kommunernes Landsforening advarer mod konsekvenserne af. Lempelserne indebærer nemlig med sikkerhed, at vores smukke åbne landskaber plastres til og århundreders nidkær beskyttelse af vores attraktive langstrakte og ubebyggede kystlandskaber udhules. For kommunerne mister retten til at planlægge, hvem der må bygge hvor. Vi forstår godt, at folk gerne vil have en bolig i smuk natur. Vi forstår også godt, at små entreprenører vil udvide. Vi anerkender, at fristelsen for byrådene til at hive penge hjem i en slunken kommunekasse kan overskygge langsigtet planlægning. Men det bliver vi som samfund ikke rigere af, for det indebærer ekstraudgifter til anlæg af veje, kloakering og affaldshåndtering. Ekstraudgifter fordi de systemer allerede eksisterer der, hvor vi i dag har byggeri og endda ofte ledig kapacitet til nybyggeri. Men nok så væsentlig bliver vi som samfund fattigere på vore unikke fælles landskaber, og det tab er for altid. Alene i region Nordjylland er der 7500 ledige sommerhuse. 80.000 senge kan etableres i hoteller feriecentre, campingpladser og hytter. På for eksempel Læsø er der over 600 ledige sommerhusgrunde og eksisterende mulighed for at placere nye kysthoteller, mens alle eksisterende hoteller kan udvide op til 300 senge pr. hotel. Samtidig kan man roligt postulere, at naturen er for eksempel Mariager Fjord kommunes største ressource og vel også den tilflyttere og især turister kommer for at nyde. Hvis naturen forsvinder på grund af øget byggeri langs kysterne, ja, så bider man sig selv i halen. Det er således en misforståelse at antage, at man ved at slække på kystbestemmelserne kan få del i væksten. Vi opfordrer derfor indtrængende til, at regeringen gør sig den umage at foretage en samfundsøkonomisk analyse af konsekvenserne af de bebudede lempelser af planloven inklusive hvad det uafværgelige tab af landskaber og natur vil koste os. Før en sådan foreligger, må forslaget tages af bordet. Alt andet er kortsigtet og ødelæggende udsalgspolitik.