Danmark bliver islamiseret efter salamimetoden

En stor tak til Socialdemokraternes formand i Nørresundby, fordi han åbent og ærligt tør præsentere sit partiprogram her før lokalvalget 15.11.

Også tak, fordi Danni Andersens indlæg 17.6 så tydeligt, punkt for punkt, bærer præg af at være en afskrivning af Det Radikale Venstres politik. Så nu ved vi, at der efter lokalvalget vil blive etableret et SR-samarbejde i Nørresundby, hvor de radikale dikterer politiken, og Andersen og Co. supplerer i bagtroppen. Fremmede statsborgere, der kommer over grænsen, skal have stemmeret, det er demokrati, siger han. Nej, hr. Andersen, det er ikke demokrati, det er selvmord. Hovedparten af de fremmede, der kommer, er medlemmer i en aggressiv, imperialistisk erobringsbevægelse, der nu koloniserer Europa i overensstemmelse med partiprogrammet, som det fremlægges i Koranen. Kun humanisme-tåber og betonsosser stikker hovedet i sandkassen og nægter at se det. Jeg kan tage fejl, men visse udtalelser fra hr. Andersens nye parti-boss tyder på, at hun tager udgangspunkt i virkeligheden, hvor islam udgør den største fare for demokratiet i Europa. Al "humanistisk" fnidder og såkaldte "menneskerettigheder" forsvinder, når muslimerne tager knivene frem, og vi har hun set toppen af isbjerget. Andersen lader sig besnære af meningsmålinger, der siger at kun fire-fem pct. af indvandrerne vil stemme på de borgerlige partier - resten af deres stemmer går hovedsageligt til S og R. Med et stadig stigende antal fremmede i landet via nye indvandringer og et højt fødselstal, vil Islams indflydelse øges år for år. Danmark islamiseres nu efter salami-metoden og Christiansborgs eneste svar på truslen er integreaf muslimerne overalt i samfundet, indtil de er mange nok til at overtage magten. Når islams fortropper rykker ind i Nørresundby, vil hr. Andersen forbande den dag, da han skrev sit indlæg, men så er det for sent. I 1534 anførte Skipper Clement den nordjyske modstandshær og besejrede fjenden. I dag står sosserne med hovedet under armen og råber hurra for Islam. Vorherre bevares.