Danmark bryder FN's Børnekonvention

Organisationer dumper Danmark i børnerettigheder

KØBENHAVN:Selvom Danmark hører til i flinkeskolen, så sker der hver eneste dag brud på danske børns rettigheder. Det mener Red Barnet, Børnerådet, Unicef og en række andre interesseorganisationer. De fremlagde i går kritikken i tre rapporter, som FN skal bruge til at tage stilling til, om hvorvidt Danmark er på ret kurs. - Hvis man ikke kender sine rettigheder, kan man heller ikke kæmpe for dem, mener Børnerådets formand Klaus Wilmann, der er utilfreds med regeringens oplysning om Børnekonventionen til både børn, kommuner og voksne, der arbejder med børn. Kritikken deles af samtlige organisationer, der også giver andre eksempler på områder, hvor Danmark overtræder børns rettigheder. - Vi mener, at isolationsfængsling af børn under 18 år er et brud på FN's Børnekonvention. Det kan have alvorlige psykiske konsekvenser, mener Stig Nielsen, pressechef i Amnesty International. I FN's Børnekonvention fremgår det, at børn skal høres i alle sager, der vedrører dem. Der sker langt fra i alle tilfælde i dag, hvor børn bliver anbragt uden for hjemmet uden at blive taget med på råd, eller når børn tvinges til samvær med en mor eller far imod deres vilje. I rapporterne foreslår organisationerne derfor, at FN's Børnekonvention bliver skrevet ind i dansk lovgivning for at få større juridisk tyngde og skabe opmærksomhed om børns rettigheder. I Norge har man fulgt rådet, men i Danmark afvises forslaget blankt. Til efteråret skal den danske regering til eksamen i børnerettigheder i FN. Rapporterne fra de danske interesseorganisationer bliver taget med i bedømmelsen.