Retspleje

Danmark dumper i børnerettigheder

I Danmark overtræder vi hver dag børns rettigheder – og bryder FN's Børnekonvention

KØBENHAVN:Danske børn kan kræve at blive hørt i alle sager, der vedrører dem - de ved det bare ikke selv. Derfor bliver mindreåriges rettigheder overtrådt gang på gang. Sådan lød en af hovedkritikpunkterne, da otte interesseorganisationer i går fremlagde deres vurdering af, om Danmark overholder FN's Børnekonvention. Til efteråret skal den danske regering til eksamen i børnerettigheder i FN, og i den forbindelse præsenterede Red Barnet, Institut for Menneskerettigheder, Unicef Danmark, Amnesty International og en række andre organisationer tre rapporter med deres bud på en samlet karakter. - Vi er på vej, men vi tager det ikke alvorligt nok. Børn skal høres, og vi skal respektere deres meninger, siger cand.psych. Ingrid Leth fra Unicef Danmarks børneekspertpanel. Ifølge programkoordinator Dorrit Hermann fra Red Barnet halter Danmark især efter, når det kommer til FN's krav om at inddrage børnene i beslutninger, der vedrører dem. - På det område lever vi ikke op til børns rettigheder. Det gælder for eksempel i forbindelse med anbringelse af børn uden for hjemmet, eller når det skal afgøres, om de skal hjem igen. I flere rapporter er det dokumenteret, at børnene ikke bliver inddraget, fortæller hun. Det har voldsomme konsekvenser både på kort og længere sigt, mener Dorrit Hermann. - Det er ødelæggende for de børn, der ikke bliver hørt, fordi det skaber modstand, utryghed og tomrum i deres liv. Barnet føler, at nu er det systemet, der begår et overgreb. Når man taler med barnet om, hvad der skal ske, hvornår det skal ske og på hvilken måde, så giver det ro. Jo bedre en anbringelse er forberedt gennem samtaler, des større er chancen for, at barnet får noget godt ud af den, siger hun. Hører man til gruppen af handikappede børn, bliver man i Danmark stort set aldrig inddraget i beslutninger om eksempelvis hjælpemidler, fortæller Dorrit Hermann. Børnenes liv tilrettelægges i stedet hen over hovedet på dem af velmenende voksne – men det et klart brud på FN's Børnekonvention. Børn i isolation På trods af handlingsplaner og mediebevågenhed er Red Barnet heller ikke imponerede over regeringens indsats, når det handler om at beskytte børn mod seksuelle overgreb. - Vi mener ikke, at handlingsplanen er tilstrækkeligt vidtgående. Det er fint, at der skal afleveres en ren straffeattest, hvis man vil arbejde med børn, men der mangler stadig viden om, hvad man skal stille op med børn, der har været udsat for misbrug. Det har den konsekvens, at man ikke får hjulpet barnet på den bedste måde, og derfor mener vi ikke, regeringen lever op til Børnekonventionen, siger Dorrit Hermann. Hos Amnesty International mener pressechef Stig Nielsen, at isolationsfængsling af unge under 18 år er et af de områder, hvor Danmark gang på gang bryder FN-konventionen. Han begrunder anklagen med indholdet af konventionens artikel 37: - Staten skal sikre, at intet barn gøres til genstand for tortur eller en grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf. Ethvert barn, der er berøvet friheden, skal behandles med respekt for menneskets naturlige værdighed og på en måde, der tager hensyn til deres aldersmæssige behov, læser Stig Nielsen højt og fortsætter: - Det fortolker vi, som at isolationsfængsling er i strid med Børnekonventionen. Barnet tager psykisk skade, og fordi børn ikke er fuldt udvoksede endnu, er der større risiko for, at de bliver negativt påvirkede af det. Stig Nielsen kritiserer også, at børn i 15-17 års alderen i mange tilfælde fængsles sammen med ældre kriminelle. I de tilfælde tager man ikke hensyn til "deres aldersmæssige behov", eller at behandlingen af børn til enhver tid skal være "til barnets bedste", som FN's Børnekonvention angiver, mener han. - Det er i allerhøjeste grad en dårlig påvirkning, de får i sådan nogle sammenhænge. Vi skal skabe nogle muligeder for, at børn kan afsone nogle steder, hvor de kan blive resocialiseret, så det ikke bare handler om straf. Børn er jo meget påvirkelige, også i forhold til at præge dem i en god retning, mener Stig Nielsen fra Amnesty International. Vold mod børn I Danmark er det forbudt ved lov at slå børn som straf eller som en del af opdragelsen. På det område lever Danmark i teorien op til teksten i FN's Børnekonvention, men i praksis er der stadig alvorlige hængepartier. - Forældre kalder det disciplinering og ikke børnemishandling. Den grænse skal vi have gjort noget ved, og vi skal have regeringen med. Det er da påfaldende, at ingen lægger mærke til, at Jesper Langballe, der er folketingsmedlem for Dansk Folkeparti, åbent fortæller i Jyllands-Posten, at det at have ret til at slå sine børn er en "praktisk nødvendighed". Det er sådan noget, der gør, at man kan stille spørgsmålstegn ved, om vi lever op til konventionen, mener Ingrid Leth fra Unicef Danmark. Selvom revselsesretten er afskaffet i Danmark, så mister otte børn om året i gennemsnit livet på grund af vold, og mange danske børn bliver hver eneste dag slået i hjemmet. Derfor lyder et af forslagene fra de otte interesseorganisationer, at voldelige forældre registreres, så kommuner og socialarbejdere hurtigere får nys om, at noget er galt. Et forslag, som socialminister Eva Kjer Hansen (V) afviser blankt. - Vi skal blive meget bedre til at beskytte børn. Og så skal vi følge op med kampagner og opmærksomhed fra medierne, mener Ingrid Leth fra Unicef.