Danmark er længst med forskning

Forskning 22. september 2002 08:00

Når en julestjerne eller stort gummitræ fra Asien skal klemmes ned i en potte, så den kan stå i vore stuer, så kræver det enten en kraftig beskæring eller en kemisk behandling. Begge metoder anvendes, når planter der vokser under andre himmelstrøg forvandles til potteplanter, men på Danmarks Jordbrugsforskning i Årslev forsøger man helt nye veje, som på længere sigt skal gøre kemikalier overflødige. Populært lyder kuren: Mindre vand, mindre fosfor og mere stress. Seniorforsker Conny Wang Hansen fortæller, at man afprøver flere metoder, men at forskningen er nået længst indenfor anvendelse af tørkestress og fosforreduktion som metoder til at reducere brugen af kemiske vækstreguleringsmidler. Resultater viser, at nogle planter stort set kan undgå kemisk behandling ved at give dem tørkestress, fosforreduktion eller kombinationer af de to metoder under produktionen. Hvis man med jævne mellemrum lader pottejorden blive meget tør inden den igen vandes op, eller sænker forbruget af fosfor under dyrkningen så planterne kun får ca. 5% af hvad gartnerne normalt anvender, så opnår man i en række plantearter en retarderende effekt som minder om den kemiske behandling. En god sidegevinst er, at der samtidig udvikles et godt rodnet, når planter dyrkes med reduceret fosfor. Netop rodnettets kvalitet er afgørende for, hvor hurtigt en plante kommer sig efter en flytning og begynder at vokse igen efter en omplantning til haven eller krukker på terrassen. Metoden med fosforreduktion er afprøvet med mere end 30 forskellige plantearter, hvor hovedparten har vist sig at kunne vækstreguleres med denne metode. Desværre er det ikke alle plantearter der reagerer lige godt på tørkestress eller fosforreduktion. Derfor forskes der videre i andre metoder og i kombinationer af forskellige metoder, siger Conny Wang Hansen, der nævner muligheder som periodevis at sænke temperaturen eller give mekanisk stress, det vil sige stresse planterne ved berøring, eller ved forædling at fremstille nye sorter med passende planteform. Forskningsresultater viser, at planter der flyttes fra gartnerens væksthus til forbrugeren holder længere, hvis de ikke har fået en kemisk behandling, men er blevet vækstreguleret på en ikke-kemisk måde, f.eks. ved at dyrke dem med mindre fosfor end man traditionelt gør i dag. Hvis man vil sikre sig en god holdbarhed og en hurtig etablering og vækst af planter som plantes ud i haven eller i krukker på terrassen efter kemichokket, skal man ved køb udover at lægge mærke til om planterne har friske blomster og knopper også huske at tjekke om rødderne ser friske og sunde ud, siger seniorforsker Conny Wang Hansen. Der findes endnu ingen kommerciel produktion af økologiske potteplanter i Danmark, men også dette forskes der i ved Danmarks JordbrugsForskning i Årslev.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...