Danmark er udfordret

Danmark er et godt land, som vi skal værne om og udvikle. Venstres ambitioner er store. Vi vil ikke bare træde vande, men sikre holdbar vækst, arbejdspladser og velfærd. Venstre er partiet, der tør tage ansvar og træffe de beslutninger, som giver klare svar på fremtidens udfordringer.

For Danmark er udfordret. Det kan godt være, at det er lidt kedeligt at tale om reformer, sunde offentlige finanser og økonomisk ansvarlighed, men de fleste ved, hvor ødelæggende dårlig økonomi kan være for den enkelte familie. Det er en hård tid, vi lever i. Hver uge hører vi virksomhedsejere advare mod at gøre det dyrere at producere varer i Danmark. Konsekvensen af den røde regerings øgede skatter og afgifter er udflytning af danske arbejdspladser, som betyder tragedier i hjemmene. Det tager Venstre dybt alvorligt. I en tid med et stigende antal arbejdsløse og en økonomisk krise, er det en giftig kur, regeringen har præsenteret danskerne for. Den røde regering gør det igen til grin at arbejde. Ved at rive kontanthjælpsloftet ned, fjerne 450-timers reglen og starthjælpen. Nu skal et kontanthjælpsægtepar finde et job til mere end 30.000 kr. for at det betaler sig bedre end den passive forsørgelse. Det trækker 2000-3000 danskere ud af arbejdsmarkedet. Det har vi ikke brug for. Der bliver talt om konkurrenceevne og danske arbejdspladser, men den røde regering fremlægger en finanslov, som har den stik modsatte effekt. Den røde regering indfører nye skatter og afgifter for mere end fem milliarder kroner. Det bliver dyrere at være dansker. Det har vi ikke brug for. Den røde regering italesætter internationale virksomheder og udenlandsk arbejdskraft som var de en svulst på dansk økonomi. Det har vi ikke brug for. Den røde regering ødelægger mobilitet og hverdagslivet for i titusindvis af danskere i hovedstadsområdet med en betalingsmur om København. Det har vi ikke brug for. Den røde regering trækker danske arbejdspladser over den tyske grænse, ved at øge skatterne på slik, alkohol og cigaretter - ja sågar rødkålen. Det bliver Danmark ikke sundere af, men det bliver vi fattigere af. Det har vi ikke brug for. Jeg ønsker at værne om Danmark og sætte den rigtige kurs. Og danskerne kan stole på Venstre. Vi vender ikke på en tallerken. Vi skifter ikke standpunkt. Vi ved, hvad vi vil med Danmark. Vi kender kursen. Derfor har jeg også udstukket fem offensive sigtelinjer - fem sigtelinjer med klare holdninger, der skal bringe Venstre tilbage i regering. 1. Vi ønsker reformer for velfærd. For reformer er forudsætningen for, at det danske velfærdssystem kan bibeholdes og udbygges. Skatten skal ned. Det skal kunne betale sig at arbejde, uddanne sig og investere, og kun ved at sænke skatten kan vi skabe de arbejdspladser, der er altafgørende for at sikre fremtidens vækst og velfærd. 2. Venstre ønsker velfærd med frihed forstået på den måde, at den offentlige sektor skal gentænkes, så den kan gå lidt længere på literen samtidig med, at frihed og ansvar skal fylde mere. 3. Vi skal have flere med. Danmark skal være et samfund, der holder de svage oppe uden at holde de stærke nede. Alle skal have en mulighed for at bidrage. 4. Danmark skal være konkurrenceklart og åbent overfor omverdenen. Vi har brug for udenlandsk arbejdskraft og internationale virksomheder. Begge dele skaber vækst, indtjening og arbejdspladser. 5. Verden omkring os har større betydning for vores levevilkår og muligheder, end vi har på omverdenen. Derfor skal Danmark være aktiv i verden, føre en offensiv europapolitik og en aktivistisk udenrigs- og sikkerhedspolitik. Venstres offensive reformer er forudsætningen for, at vores velfærdssamfund kan gå i arv til vores børn og børnebørn. Vi har allerede lavet reformer af pension, efterløn og dagpenge, og det er godt, at vores seneste reformpakke nu gennemføres selvom vi ikke længere er i regering. Det er godt for Danmark, men det er ikke nok. Der er brug for mere. Venstre ved, hvad vi vil med Danmark.