Naturvidenskab

Danmark et tortursamfund?

En overskrift i et af de skrevne medier gav mig noget at tænke over. Der stod: Danmark er et tortursamfund. Hvis Danmark er det? Hvem er så udøverne af tortur? Og hvem er de torturerede?

Det nærliggende var at kigge på magthaverne i det politiske system. Her er ingen i tvivl om, at magten i det politiske system ligger hos V pgK og Dansk Folkeparti. Kan denne magt, de besidder, og udøver være at sammenligne med tortur? Hvad karakteriserer et samfund, som bygger på tortur. Det er dels en måde at vise sin magt på over for oprørere, men også at give folket underholdning, over for disse formastelige oprører. Er den slags tendenser til stede i det danske samfund? Mine tanker faldt umiddelbart på to ministerier, hvor et par af hverdagens historier kom frem som lysende eksempler. Det ene var fra Beskæftigelsesministeriet, hvor ministeren havde udtrykt sig på denne måde: ¿Befolkningen kan ikke tåle den rene liberalistiske vare¿, hvorfor strategien er at befolkningen skal have den i små doser, så befolkningen ikke opdager, at den kommer snigende til dem, camoufleret gennem spin og show, hvor befolkningen opdeles i får og bukke, og ikke mindst ved at give Dansk Folkeparti mulighed for gennem egne show at vise over for befolkningen, at de er i stand til at give små lunser af deres egen hale, med denne strategi kan vi stille og roligt gennem føre vores liberalistiske grundlag, og lade det se ud som om vi fører en socialdemokratisk politik. Når jeg gav mig til at tænke over dette handlingsmønstre, var det, fordi jeg mødte en vred dame, som hele tiden havde søgt det arbejde, der var, nu havde fået vikararbejde, men kunne ikke få mere end 29 timer på grund af, at kommunen ikke havde råd til at ansætte vikaren i længere tid. Når damen var vred, var det, fordi hun skulle stille på det kommunale jobcenter i åbningstiden og havde måttet tage fri, og tage bussen til jobcentret for skrive ansøgning om hun var fuld til rådighed. Et andet eksempel er på udlændingeområdet, hvor en mand kone går fra hinanden i Thailand. En dansk mand gifter sig nu med konen og får hende med til Danmark. I konens første ægteskab er en søn, sønnen vælger at blive hos sin far. Det uheldige sker: Sønnens far dør, og sønnen vil nu gerne være hos sin mor, men det må han ikke, selv om han kun er 16 år, må moderen i sin nye familie gå i uvished om sønnen. Moderens nye mand har arbejde og kan forsørge familien. Hvordan tror I, det er for en mor at måtte gå i Danmark i uvished om en 16 åriges skæbne? Et tredje eksempel er de forhold, man byder flygtningebørnene fra afviste asylansøgere. Imens alt detrw her med hverdagens underholdning sker, udvikler der sig gennem en fedmeskandale og en kræftskandale, en undergravning af det socialdemokratiske samfund, frembragt via strukturændringer og urealistiske budgetter, en skjult privatisering, og et forsikringssamfund, hvis regning bæres af de lavere indkomster. Show opføres omkring fedmen, og vi hører udtalt fra V og K og Dansk Folkeparti, at det er folks egen skyld. Ikke noget om, at det er alle andre, der betaler for at fedme ikke forebygges. For udgifterne, der følger med over for følgesygdommene, og dårligere indlæringsevne for børnene, er det igen de lavere indkomster, der betaler for. Et andet eksempel omkring magthavernes show er, at kandidaterne fra magthavernes partier, V og K og Dansk Folkeparti, har travlt med at skabe mistro omkring oppositionens handlinger, ja, splitte befolkningen i dem og os i stedet for at løse opgaverne, og skabe et solidt samfund. Se blot på disse Show. ¿Socialdemokraterne fører en uansvarlig økonomisk politik¿. Med store overskrifter prøver kandidaterne fra regeringspartierne at bortforklare, at socialdemokraternes økonomiske politik er mere ansvarlig end V og K og Dansk Folkepartis blokpolitik. Et andet område, man laver show på, er skattestoppet, hvor man forsøger, fordi Socialdemokraterne ikke kan acceptere ufinansierede skattelettelser, så er Socialdemokraterne imod skattestoppet og vil lade skatterne stige er et andet show, man spiller. Sandheden er jo den, at V pg K og Dansk Folkeparti selv har udlagt teksten. Det gjorde de i forbindelse med, at de indførte nye afgifter på kloak og el-certifikater. Det kunne man godt, hvis pengene gik i statskassen og blev brugt til andre lempelser. Men når socialdemokraterne siger det samme med deres afgiftslempelser i stedet for regeringens skattelettelser, så bliver det til brud på skattestoppet. Det tredje område er klimatruslen, hvor den danske statsminister slæber den ene efter den anden op til Grønland for at se på hans skamstøtte over den danske og verdens klimapolitik. Hvor han kan glæde sig over, at Aukens og Nyrups indsats gjorde, at V og K og Dansk Folkeparti kunne pynte sig med lånte fjer til 2005, men nu rammes deres egen mangelfulde politik miljøet, i 2006 steg CO2-udslippet igen i Danmark. Statsministeren udtalte til en af de store aviser, at han nu tog til FN for at fortælle 150 af verdens topledere om den danske indsats, at det godt kunne lade sig gøre at hæve produktionen og holde CO2 i ro. Men avisen kunne jo godt få øje på showet fra Fogh, hvorfor de spurgte ham: Er det ikke rigtigt, at i 2006 steg CO2-udslippet for første gang i 12 år? Det kunne Fogh naturligvis ikke benægte, men prøvede igen at skjule virkeligheden ved at udtale følgende: Oppositionen laver ren manipulation, når de anklager regeringen for, at den nu lader CO2-udslippet stige. Til trods for, at det kan enhver se. Udelukkes kan det ikke, at det betød, at de førende landes ledere i udledning af CO2 blev væk fra Foghs show sammen med 80 andre statsledere. Ja, og en af de politikere, der har gjort mest for at bringe CO2 ned i USA, nemlig den californiske guvernør Arnold Scharzenegger, skulle have siddet til bords med Fogh, men for anden gang ønskede guvenøren ikke at agere staffage i Foghs show som Foghs borddame, hvorfor han udeblev. Det store spørgsmål er: Hvor længe vil befolkningen være tilskuer og jubelidioter for V og K og Dansk Folkeparti? For så længe de vil det, vil vort sundhedsvæsen blive undergravet, og det danske samfund blive opsplittet og de lavere indkomster være malkekøer i V og K og Dansk Folkepartis show. I øvrigt lader jeg spørgsmålet være åben for diskussion: Er Danmark et tortursamfund?