Danmark førende med vildt

Flest lande efterhånden med i organisationen FACE, som nu sammenligner beregninger og indberetninger.

Danmark er et af Europas vildtrigeste lande, når det gælder småvildt, i hvert fald ifølge jægernes vildtstatistik, og det skyldes ikke blot fasan- og andeopdræt, som bringer vort jagtudbytte på omkring 3 millioner stykker vildt. Tager vi de røde ræve, skyder vi nogenlunde lige så mange, som de gør i hele Sverige, selv efter ræveskabens hærgen også her. I Danmark har ræveudbyttet siden 1997- 98 ligget mellem 40.000 og 50.000. Svenskernes er efter en bunder i 1987 (19.000) kun oppe på 56.000 ræve, og vi skal tilbage til årene 1950-80, for at finde stabile, svenske rævetal på 75.000-80.000. Ifølge Svenska Jägerförbundets hjemmeside ligger f.eks. svensk fasanafskydning kun på ca. 170.000 stk. og sneppetallet (stærkt svingende) på 25.000-40.000 ligesom det danske. Et eller andet bragte svenske snepper helt i bund i årene 1997-2000, da de røg ned på 2.000-4.000 fugle pr. år. Vi finder de svenske tal på Jägerförbundets hjemmeside, der ligger som links hos Danmarks Jægerforbund. Der er tale om en beregnet afskydning, som for hver enkelt vildtart er grafisk afbildet over årene, og oversigten viser bl.a.: Gråand 50.-75.000 mod det dobbelt i 1940'erne. Agerhøne 2.000-5000 mod beskedne 35.000, da der var flest i 1950'erne. Tjur: 20.000 mod 80.000 i 1940'erne. Urfugl: 36.000 i 2000 mod 120.000 i 1940'erne. Grævling ligger i perioden 1987-2000 årligt på 30.000-40.000. Bæver jævnt omkring 6000. Kronhjort: En voldsom stigning fra 500 stk. i 1987 til 17.000 i år 2000. Bjørn 40-60. Dåvildt 7.000-10.000. Råvildt: Før 1987 ca. 100.000, men nu tæt på 400.000. Her er virkelig forskel sammenlignet med Danmarks godt 100.000 rådyr pr. år, og spørgsmålet er, om ikke danske jægeres indsats bidrager til stigningen. Felthare, som svarer til vor egen art, angives til 75.000-80.000 mod godt 120.000 i 1940'erne. Skovhare: 50.000 mod næsten 200.000 i 1990'erne. Tallene illustrerer en nedtur, som i nogen grad opvejes af voldsom forøgelse af kronvildt, råvildt og vildsvin. Og så er der elgene, som kan sammentælles len for len til omkring 130.000. United Kingdom Går vi til De britiske Øer foreligger så vidt vides ingen årsopgørelser af udbytter, men alene en bestandvurdering og en anslået afskydning i procenter. De følgende tal fra United Kingdom er nogle år gamle, men angiver dog et niveau: Grågås: 100.000 og en afskydning på ca. 15 pct., kortnæbbet gås 230.000 og 10 pct., canadagås 60.000 og 5 pct., ringdue 13 millioner, men ingen formodet procentdel, dobbeltbekkasin 720.000, 5 pct., rødhøns 1,5 mio. og 30 pct., agerhøns 1.250.000, 15 pct., fasan 20 mio. og afskydning på ca. halvdelen, hjejle 250.000, 2 pct., rød grouse (dalrype) 1,5 mio., 30 pct., fjeldgrouse 35.000 og 3 pct. Urfugl 20.000, 0,5 pct., tjur 25.000, 0,5 pct. Det seneste tal, vi finder for rød ræv er 46.800 nedlagte dyr ud af uangivet bestand. Tallet her kræver nærmere forklaring, eftersom britiske skytter går ganske alvorligt til enhver form for rovvildt. Bestanden af harer som vore angives til 1.660.000 og afskydningen til 24 pct., mens snehare figurerer med 300.000 og et udbytte på 20 pct. Går vi til Tyskland, viser Jagd Online følgende jagtresultater i 2003/2004: Kronvildt 62.363, dåvildt. 53.255, sika 1.086, råvildt 1.064.782, vildsvin 470.28, mufloner 6.109, felthare 568.548, vildkanin 143.582, fasan 394.956, agerhøne 10.977, snepper 9.089 (meget lidt), vildgæs, alle arter 31.017, vildænder alle arter 520.823, vilde duer 880.796, ræve 552.958, grævlinger 52.676, skovmår 3.510, husmår 48.760. Tallene vil i flere henseender næppe være sammenlignelige fra land til land, eftersom vurderinger/tællinger/indberetninger varierer. Men flertallet af europæiske lande er med i den fælleseuropæiske jagtorganisation FACE, og 3. marts er netop berammet et internationalt møde om emnet i Bruxelles.