EMNER

Danmark forfalder under os

Hvis det danske kloaksystem lå i gadehøjde, ville landets 57.000 kilometer kloakrør være en daglig bekymring i mange kommuner. Så porøse, slidte og revnede er mange af rørene, forklarer centerchef Inge Faldager fra Rørcentret på Teknisk Institut. - Men det gamle ordsprog om ude af øje, ude af sind gælder i allerhøjeste grad for kloakerne. Kloaksystemet er en kommunal opgave, men i årtier har mange kommuner misligholdt rørnettet. I begyndelsen af 90'erne slog Miljøstyrelsen alarm, men for få måneder siden konstaterede styrelsens eksperter, at vedligeholden ikke er blevet overholdt, og at de ikke overvældende krav til at lægge nye rør ikke er blevet overholdt. Nu skriger kloaknettet på en stor investering, mener Inge Faldager. I 1992 vurderede Miljøstyrelsen, at det ville koste 35 milliarder over en 19-årig periode at lave de nødvendige fonyelser af afløbene. - I 60'erne gik det for alvor galt. Da man byggede parcelhuskvarterer over hele landet, havde man så travlt, at rørerne bare blev kastet ned under husene. De rør er allerede nu 40 år efter ved at være slidt ned. Kontorchef i Miljøstyrelsen Tony Christensen vil dog ikke male fanden på væggen. Der er ikke tale om en miljøbombe under landet, og kommunerne er blevet bedre til at fatte skovlen. - Men der er ingen tvivl om, at nogle kommuner burde investere mere.

Forsiden