Litteratur

Danmark fra sin gode side

Det danske samfund har en stærk og værdifuld kerne, som vi skal værne om ifølge Karen Jespersen og Ralf Pittelkow. Men hvordan?

Da Karen Jespersen forlod Folketinget i protest mod Socialdemokratiets linje, hviskede mange i krogene om, at hun burde stille op for Dansk Folkeparti. Og Venstre prøvede sågar at overtale hende til at overtage Svend Aage Jensbys valgkreds i Hobro. Begrundelsen var Karen Jespersens stærke meninger om indvandringens trussel mod sammenhængskraften i det danske samfund. Meninger, som langtfra altid har vundet genklang i hendes eget parti. Alligevel er Karen Jespersen forblevet tro mod Socialdemokratiet, og når man læser hendes nye debatbog om 'De lykkelige danskere', som hun har skrevet sammen med ægtefællen Ralf Pittelkow, forstår man hvorfor. Debatbogen er nemlig én lang hyldest til den danske velfærdsstat, fællesskabet og det lige danske samfund. Hele pointen er, at Danmark har en stærk og unik sammenhængskraft i modsætning til mange andre lande, som er groet ud af de tætte sociale bånd, de fælles værdier og det lighedsskabende velfærdssamfund. En sammenhængskraft som gør, at vi nyder stor tillid og solidaritet til hinanden og til velfærdsstaten. Imidlertid er denne sammenhængskraft truet af især dårlig integration og en stigende tendens til, at en række indvandrere og efterkommere lever i såkaldte parallelsamfund, mener parret. Trofaste læsere af Karen Jespersens klummer i Berlingske Tidende og hendes mands ditto i Jyllands-Posten vil måske tænke: Åh ja, kæphesten igen, for begge har ofret adskillige spaltemillimeter på netop dette emne. Nuvel, emnet er også tankevækkende og parret har formået at samle en række interessante analyser og forklaringer. Og set i lyset af at økonomer i stigende grad analyserer på tillid og sammenhængskraft som et parameter for et samfunds økonomiske vækst, kan det på ingen måde siges at være ligegyldigt. Men Pittelkow og Jespersen når aldrig rigtig op i de kontroversielle højder, desværre. Der skøjtes henover alt for mange emner på for kort plads til, at det rigtig fænger. I det omfang, de kommer med forslag til løsninger – og det er ikke mange – er det velkendte holdninger, såsom at der skal stilles krav i skolen, og at Tyrkiet ikke skal med i EU. Eller også er det relativt generelle betragtninger, som at indvandrere skal ud på arbejdsmarkedet og udstyres med et større socialt netværk. Måske er det fordi bogens primære fokus er at forklare, hvorfor vi danskere generelt opfatter os som lykkelige. Og det er selvfølgelig dejligt at vide. Men i betragtning af Karen Jespersens vanlige evne til at skabe stormvejr, forbliver bogen nu engang forholdsvis vindstille. ] Karen Jespersen og Ralf Pittelkow "De lykkelige danskere – en bog om sammenhængskraft" 136 sider, 128 kr Gyldendal