Retspleje

Danmark frifundet for tortur-anklage

KØBENHAVN:I de 11 måneder og 14 dage Peter Rohde sad isolationsfængslet, havde han talrige besøg af familie og venner, han blev tilset af læger, sygeplejersker og en socialrådgiver. Han blev undervist i fransk og engelsk, besøgte fængselspræsten og modtog sin advokat. Selv om han ikke havde kontakt til de andre varetægtsarrestanter, kunne han dog i løbet af dagen tale med fængselsfunktionærerne. Samtidig havde han et fjernsyn i cellen, hvor han også havde adgang til aviser. Under de omstændigheder finder Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg ikke, at isolationsfængslingen i sig selv stred mod forbuddet mod tortur af indsatte, slog domstolen fast torsdag i en sag anlagt mod de danske myndigheder. Peter Rohde havde anlagt sag mod Danmark, der blev anklaget for tortur ved at holde ham isolationsfængslet så længe under efterforskningen af en narkosmuglersag, han var mistænkt i. Fire af de syv dommere stemte for at frifinde Danmark for anklagen, mens tre havde en anen opfattelse og afgav dissens. Med til billedet hører efter rettens vurdering, at Peter Rohdes tilstand under isolationsfængslingen blev fulgt nøje af læger og sygeplejersker og at disse straks øgede opmærksomheden på den indsatte, hvis han viste tegn på ændret humør eller adfærd. Den tidligere topsvømmer havde anlagt sagen, fordi han blev psykisk syg under isolationsfængslingen. Han er tidligere tilkendt en erstatning på 1,1 mio. kroner fra Højesteret, der samtidig slog fast, at han selv bar en del af ansvaret for den langstrakte isolationsfængsling, fordi hanundervejs ændrede forklaring i sagen om narkosmugling. Rohde blev frifundet for at have været med til at smugle kokain til landet, men blev dømt for groft skattesvig. Domstolen i Strasbourg lægger i sin frifindelse af de danske myndigheder vægt på, at hverken læger eller sygeplejersker fandt nogen tydelig sindslidelse hos den fængslede og afviser derfor, at det medicinske tilsyn med isolationsfangen var utilstrækkeligt. Peter Rohde blev ikke tilset af en psykolog eller en psykiatriker, men det er efter rettens opfattelse ikke et krav for at kunne leve op til et ordentligt tilsyn med isolationsfængslede. Hverken familie, fængselspræsten eller -læreren bemærkede, at Peter Rohde udviklede en sindslidelse under fængslingen. De videregav heller ikke deres bekymring for ham til retten, fængselsledelsen, advokaterne eller sundhedspersonalet. Det samlede billede er derfor, at tilsynet med Peter Rohde ikke var mangelfuldt, og at der ikke var en så utilstrækkelig sundhedsmæssig overvågning af hans tilstand, at det kan ligestilles med tortur. /ritzau/