Turisme

Danmark har brug for støtte

Højsæsonen for turismen står for døren. Snart vil tyskere, nordmænd, svenskere og folk fra andre nationer feriere i vort land.

Merete Trojel

Merete Trojel

Men desværre kommer de ikke i samme antal som tidligere. Det kan der være flere årsager til. Men jeg er ikke i tvivl om den væsentligste: Regeringen skærer år for år ned på investeringerne i markedsføring af Danmark som turistland. Fra 200 mio. kr. for fem år siden til ca. 100 mio. kr. i dag. Det har ikke blot fatale konsekvenser for dansk turisme. Men også for det danske samfund. Vi i turismeerhvervet kan igen komme med vore kendte argumenter: Turisme skaber valutaindtægter, arbejdspladser, der ikke kan ”outsources”, økonomisk fremgang i yderområder osv. Turismen er på verdensplan en branche i vækst. Her er vækstpotentiale for ”forretningen Danmark”. Vi synes, at disse argumenter burde veje tungt. Derfor undrer det os, at de ikke vinder genklang på Christiansborg. Måske beror den manglende vilje til statslige investeringer i turismemarkedsføringen på en misforståelse. Man opfatter den som en statsstøtte til private danske erhvervsvirksomheder. Men det er der ikke tale om. For selvfølgelig skal danske turismevirksomheder ikke have direkte offentlige midler til deres markedsføring - som Grundfos ikke får det til sine pumper og B&O til sine stereoanlæg. Men ”turismeproduktet” er ikke sådanne konkrete produkter. Det er langt mere sammensat og immaterielt. Og det hedder Danmark. Statslige investeringer i markedsføring af Danmark som turistland bør sammenlignes med det arbejde, som bl.a. det danske udenrigsministerium laver. Via bl.a. Danmarks Eksportråd og ambassaderne spredes oplysninger om Danmark og dansk erhvervsklima. Danske erhvervsvirksomheder får ministeriel assistance, som gavner dem i deres arbejde på de respektive markeder – uden at nogen opfatter det som statslig hjælp til deres markedsføring. Dansk turisme taber terræn på det internationale marked i disse år, fordi vi på grund af utilstrækkelig markedsføring er usynlige i den benhårde internationale konkurrence. Det kræver mange markedsføringskroner at blive hørt og set. Danske turismevirksomheder kan ikke løfte denne opgave alene – på samme måde som danske virksomheder behøver hjælp fra ambassader og Danmarks Eksportråd til deres arbejde i udlandet. Derfor er det vigtigt, at regeringen markant øger bevillingerne til turismemarkedsføringen. En markedsføring, som gerne må ske i tæt samarbejde med det øvrige danske erhvervsliv, kulturorganisationer m.m. Sådanne investeringer er ikke støtte til enkeltvirksomheder. Men et led i arbejdet med at give et positivt billede af Danmark i udlandet. Det arbejde er i høj grad et offentligt anliggende.