Danmark har sat sig uden for indflydelse

Dyrevelfærdsgrupperne og flere politiske partier går ikke dyrenes ærinde, når de vælger ensidigt at fokusere på, hvor længe levende dyr må transporteres til slagteriet og stædigt fastholder en øvre transporttid på 8 timer.

Derfor er det heller ikke korrekt, når de selv samme kalder det hollandske kompromisforslag om dyretransporter i EU for en skandale. Ved at fastholde kravet om de 8 timer, har Danmark sat sig udenfor indflydelse. Kan man ikke få hele kagen, vil man end ikke smage den – en typisk dansk holdning – vil de andre ikke indordne sig efter os, så stemmer vi bare nej. Kompromisset indeholder en lang række forbedringer for dyrene, som de såkaldte dyrevenner åbenbart vælger at se bort fra. Det drejer sig om ventilationskrav, temperaturregulering, advarselssystemer i førerhuset og installering af vandreservoir. Derudover skal dyrene være transportegnede, der indføres forbud mod transport af gravide søer, smågrise under tre uger mv., ligesom satellitovervågning af dyretransporter og registrering af lastbiler og containers i databaser gøres obligatorisk. Det giver bedre kontrolmuligheder, og det er kun ved øget kontrol, at vi får bugt med de grove dyremishandlinger. Oveni det vil jeg arbejde for, at der indføres en autorisation af transporter og uddannelse af chaufførerne, så de forstår sig på dyrenes adfærd. Selvom der ikke er videnskabeligt belæg for at begrænse transporttiden til otte timer, synes jeg, at det er ærgerligt, at Danmark ikke arbejdede for at finde et kompromis, for jeg mener ikke, at dyr skal transporteres forbi 20 slagterier for at blive slagtet på nummer 21. Men faktum er, at langt de fleste dyr slagtes på det nærmeste slagteri og transporteres under ordentlige forhold. Kompromisset er et skridt i den rigtige retning, men der er fortsat nok at arbejde videre med for at forbedre dyrenes forhold under transport. Desværre må man sige, at Danmark og de danske dyrevenner i denne sag ikke har bidraget til at skabe bedre velfærd for dyr under transport i EU-landene. Transport af dyr er en oplagt fælles EU-sag. Særligt hvis man vil dyrene det godt.